Zdravstvo bo v naslednjih 10 letih postalo največja gospodarska panogaZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

 

Zdravstvo bo v naslednjih 10 letih postalo največja gospodarska panoga


Zaključil se je 12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije


Ljubljana, 13. maj 2019 – S slavnostno akademijo, na kateri je Zbornica – Zveza podelila najvišja odlikovanja zlati znak in priznanje Angele Boškin za življenjsko delo, se je v petek zaključil 12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je potekal pod geslom Medicinske sestre in babice, zagovornice zdravja za vse. V dveh kongresnih dneh je več kot 400 udeleženk in udeležencev prisluhnilo šestim domačim in tujim plenarnim predavateljem, skupno pa je bilo izvedenih 86 predavanj. Na kongresu je Zbornica – Zveza slavnostno obeležila tudi 100-letnico strokovnega delovanja medicinskih sester na Slovenskem ter mednarodna dneva babic in medicinskih sester.

»Neprestano zavzemanje za boljše, enotnejše in uspešnejše delo, zastopanje ekonomskih interesov medicinskih sester in babic ter skrb za napredek in razvoj stroke je temeljno vodilo medicinskih sester in babic prek strokovne organizacije vse od njenih začetkov. Tudi danes si organizacija prizadeva krepiti tako pomen dejavnosti in poklica kot podobo izvajalcev zdravstvene in babiške nege,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Po 100 letih delovanja medicinskih sester na Slovenskem verjamemo, da je napočil čas, da oba regulirana poklica dobita samostojno zakonsko osnovo in se tako enakovredno postavita ob bok ostalim trem reguliranim poklicem v zdravstvu.«

»Svetovni analitiki napovedujejo, da bo zdravstvo v naslednjih 10 letih postalo največja gospodarska panoga. Zdravstvena stroka ve, zakaj. Z dolgoživo družbo naraščajo kronične bolezni, pojavlja se več sočasnih kroničnih bolezni pri enem bolniku, napredek znanosti, tehnologije in medicine pa pomeni zahtevnejšo in poglobljeno obravnavo. Problemi se ne bodo reševali sami od sebe in po ustaljenih smernicah, dela in potreb po zdravstvenih storitvah ne bo manj, temveč še več, zato bodo potrebni novi pristopi,« je še dodala Ažmanova.

Na slavnostni akademiji je zbrane nagovoril tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, ki je poudaril, »da je delo babic in medicinskih sester tisto, brez katerega noben zdravstveni sistem ne preživi«, in dodal: »Vaše delo je naporno, vaše delo je odgovorno. Vem, kako poteka vaše delo, kako naporno je in kako so ljudje včasih tudi zahtevni.« V zaključnem delu je predsednik vlade pozval k trdnemu sodelovanju vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu ter obljubil podporo ministrstva in vlade pri uresničevanju skupnih ciljev.

Bogat nabor predavanj tako domačih kot tujih predavateljev
Udeleženci kongresa so na plenarnih predavanjih prisluhnili dr. Tomu Keighleyju, ki je spregovoril o profesionalnem in političnem razvoju zdravstvene nege v Evropi, Wendy Nicholson, ki je predstavila vodilno vlogo medicinskih sester in dokazane učinke prispevka zdravstvene nege k izboljšanju zdravja prebivalstva, dr. Piret Paal pa je predavala o paliativni oskrbi in pomenu izobraževanja na tem področju. O zdravstveni negi kot stroki in znanosti v sistemu zdravstvenega varstva je spregovorila red. prof. dr. Brigita Skela Savič, prof. dr. Dušan Keber pa je predstavil zdravstvo na razpotju med javnim in zasebnim. Plenarni del je s predavanjem o izzivih večkulturnosti v zdravstveni negi, o migracijah v Evropski uniji in njihovem vplivu na zdravje sklenila doc. dr. Anja Zalta. V dveh kongresnih dneh so udeleženci lahko prisluhnili skupno 86 predavanjem tako domačih kot mednarodnih strokovnjakov.

Začetek kampanje Nursing Now tudi v Sloveniji
Na letošnjem kongresu Zbornice – Zveze se je tudi v Sloveniji začela svetovna kampanja Nursing Now, ki poteka v sodelovanju Mednarodnega sveta medicinskih sester in Svetovne zdravstvene organizacije. Kampanja predstavlja priložnost, da se pokaže vpliv medicinskih sester in kako lahko njihova vodilna vloga vpliva na spremembo zdravstvenega varstva ter podpre cilj univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse. Osredotoča se na pet ključnih področij: zagotavljanje, da imajo medicinske sestre in babice pomembnejši glas pri oblikovanju zdravstvene politike; spodbujanje večjega vlaganja v kadrovske vire zdravstvene nege; zaposlovanje več medicinskih sester na vodstvene položaje; izvajanje raziskav, ki pomagajo določiti, kje imajo medicinske sestre največji vpliv; in izmenjavo najboljših praks zdravstvene nege.

Podelitev zlatih znakov in priznanja Angele Boškin za življenjsko delo
Na večerni slovesnosti, s katero je Zbornica – Zveza obeležila tudi mednarodna dneva babic in medicinskih sester, ki ju praznujemo 5. in 12. maja, so bila podeljena najvišja priznanja Zbornice – Zveze. Zlate znake so prejeli mag. Branko Bregar, Damjana Grubar, Liljana Klančnik, Marija Olga Koblar, Lučka Kočevar, Lidija Ocepek, Angela Petaci Cimperman, mag. Erika Povšnar in Frančiška Šumečnik. Prejemnica letošnjega priznanja Angele Boškin za življenjsko delo je Marjeta Kokoš.