Zbornik prispevkov z recenzijo 2017: 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Spoštovani,

Zbornik prispevkov z recenzijo 11. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije: »Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem« je objavljen na naslednji povezavi: