Zbornici – Zvezi lahko namenite del svoje odmerjene dohodnine

Zbornica Zveza je neprofitna organizacija in dohodninski upravičenec. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5 % dohodnine.

Pri odmeri dohodnine za leto 2014 (ki se bo odmerjala v letu 2015) se bodo upoštevale le zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, ki so bile vložene do vključno 31. 12. 2014. Obrazec zahteve za namenitev dela dohodnine se lahko odda elektronsko preko portala e - davkov, lahko pa tudi po pošti. Obrazci so na voljo v pdf in v word obliki, najdete jih na spodnji povezavi.

Hvala, ker boste namenili del svoje dohodnine najstarejši reprezentativni strokovni organizaciji medicinskih sester, babic ter tehnikov zdravstvene nege v Sloveniji.

Zbornica - Zveza