Zbornica - Zveza v sodelovanju z Doctrino predstavlja novost - brezplačna spletna izobraževanjaZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Zbornica - Zveza v sodelovanju z Doctrino predstavlja novost - brezplačna spletna izobraževanja. Vsakodnevni izzivi pri delu namreč zahtevajo, da pridobivate vedno sveže znanje ter sledite razvoju in strokovnim smernicam.

https://wetransfer.com/downloads/1eba21fb7f4ff2ae68bcd5f6d9f578eb2019021...

Doctrina je spletna izobraževalna platforma, s katero lahko v kratkem času nadgradite svoje znanje ali osvojite nove veščine. Vsebine so ustvarjene v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki posebej za vas. Predstavljamo novosti s področja zdravstvene in babiške nege, terapije in uporabe medicinsko - tehničnih pripomočkov. Za vsako uspešno opravljeno izobraževanje prejmete certifikat, za nekatera pa tudi licenčne točke Zbornice - Zveze.

PREDNOSTI E-UČENJA:

- Brezplačni dostop do novega znanja.

- Kratke in interaktivne video vsebine, opremljene s testi za preverjanje znanja, izboljšajo izkušnjo pridobivanja novega znanja.

- Za vsako uspešno opravljeno izobraževanje prejmete certifikat, za nekatera pa tudi licenčne točke Zbornice - Zveze.

https://signup.doctrina.biz/strokovna-izobrazevanja/?utm_source=zbornica...

AKTUALNO

HIV / AIDS - Nujen klic za akcijo

Izobraževanje je namenjeno prav vam, saj je za preprečevanja novih okužb potrebno vztrajno promovirati kombinacijo temeljne preventive in pogostejšega testiranja najbolj izpostavljenih oseb.

Pripravljeno v sodelovanju s prof. dr. Janezom Tomažičem, dr. med.