Zbornica – Zveza proti doplačilu za nekatere oblike kontracepcije

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 13. 9. 2016

Izjava za javnost

Zbornica – Zveza proti doplačilu za nekatere oblike kontracepcije

Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, nasprotuje uvedbi terapevtskih skupin zdravil in posledično doplačilom za nekatere oblike kontracepcije.

Zaskrbljeni smo nad postopki ZZZS in predlogu sklepa o določitvi terapevtskih skupin zdravil hormonskih kontraceptivov, ki ga bo 15. 9. 2016 obravnaval Upravni odbor ZZZS zaradi prihranka v višini 1,963 mio EUR.  ZZZS ne more in ne sme varčevati na pravicah žensk in zato izrekamo odločen NE predlogu.

Krčenje temeljnih pravic žensk na področju svobodnega odločanja o rojstvu otrok in načrtovanja družine je nedopustno in nesprejemljivo, zato temu odločno nasprotujemo.
Na področju reproduktivnih pravic ima Slovenija zakonodajo, ki ustrezno ureja pravice žensk v reproduktivnem obdobju (dostopnost do najsodobnejših metod kontracepcije, svetovanje, splavnost). V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila z Ustavo Republike Slovenije (55. člen) ženskam omogočena pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. Vsaka ženska, starejša od 15 let, ima pravico do splava pred 12. tednom nosečnosti.

V skladu z zakonodajo je individualno svetovanje, izbor in predpisovanje kontracepcijske tablete v pristojnosti izbranega ginekologa na primarni ali sekundarni ravni zdravstvenega varstva. Po statističnih podatkih Inštituta za varovanje zdravja in nacionalnih raziskavah slovenske ženske uporabljajo prav vse oblike kontracepcije, kar kaže na to, da je sedanji sistem dostopnosti dober in učinkovit. Na to opozarjajo tudi nacionalne raziskave. Raziskava med srednješolci leta 2004 je pokazala, da je 23%  dijakov in dijakinj prvih letnikov in 53% tretjih letnikov že imelo spolne odnose. Skoraj enak delež spolno aktivnih v starosti 15 let je pokazala tudi raziskava «Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu 2004« dr. Pinterjeve s sodelavci. Večina mladostnikov uporablja učinkovite metode kontracepcije (kondom 50%, tablete 32%). Povečana uporaba kontracepcije se odraža v padcu najstniških nosečnosti v Sloveniji, ki tako beleži enega izmed najnižjih deležev nosečnic pod 20 leti v evropskem prostoru (Euro Peristat Report, 2013). Stopnja splavnosti, ki je bila zabeležena v letu 2007 (7,4 dovoljenih splavov na 1000 mladostnic), predstavlja manj kot eno tretjino ravni v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Tako smo tudi na področju zniževanja splavnosti med najuspešnejšimi državami v Evropi.
V zadnjih dveh desetletjih se je uporaba hormonske kontracepcije v Sloveniji občutno povečala, in je tako postala najbolj pogosto uporabljena metoda. Večina uporabnic je v starostni skupini od 20. do 24. leta (33%), skoraj 20% v starostni skupini od 25 do 39 let.

Slovenske smernice za različne vrste hormonske kontracepcije so bile sprejete leta 2011 in so v skladu z mednarodnimi smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (2009) in Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care (2010). V Sloveniji so na voljo vse sodobne metode hormonske kontracepcije. Slednje so brezplačne, dostopne in učinkovite v zagotavljanju reproduktivnega zdravja žensk – in v dobro žensk in celotne družbe si želimo, da tako tudi ostane.

Več informacij:
Gordana Njenjić, Sekcija medicinskih sester in babic,  041 774 789
Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze,  051 644 500