Zbornica – Zveza podpira sprejem novele Zakona o zdravstveni dejavnosti

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 27. september 2017

Zbornica – Zveza podpira sprejem novele Zakona o zdravstveni dejavnosti

Zbornica – Zveza, stanovska organizacija medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, podpira sprejem novele Zakona o zdravstveni dejavnosti.

»Novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti podpiramo, saj po skoraj 13 letih dokončno ureja vprašanje priznavanja kompetenc, pridobljenih z delom, tistim srednjim medicinskim sestram, ki so jih pridobile z večletnim opravljanjem kompetenc in aktivnosti diplomiranih medicinskih sester. Njihov položaj ni bil sistemsko rešen vse od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004,« je dejala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Zbornica – Zveza, ki v letošnjem letu praznuje 90 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, podpira in se zavzema za vsem enako dostopno javno zdravstvo ter za vzdržen sistem zdravstvenega varstva, ki bo temeljil na enakosti, solidarnosti, vzajemnosti in pravičnosti.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si