Zbornica – Zveza je podelila zahvale za posamezne izjemne dogodke in dosežke v letu 2016

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza je podelila zahvale za posamezne izjemne dogodke in dosežke v letu 2016:

Ob 25 obletnici samostojne države njen nasmeh gledamo na nacionalni TV zato se ji zahvaljujemo za promocijo našega poklica v javnosti. Hvala, kolegica Živa Sprogar, da ste posodili svoj nasmeh tudi v imenu vseh slovenskih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki ga sleherni dan delimo med bolnike, varovance in oskrbovance.

ZD Ljubljana prejme priznanje za uspešno izveden projekt CPC+ - nadgrajena celovita obravnava pacienta. Zbornica – Zveza je bila enakovreden partner pri projektu CPC+. Ponosni smo, da smo svoj del obveznosti v celoti izpolnili, še bolj, da smo bili prepoznani kot zaupanja vreden partner in se veselimo sodelovanja tudi v prihodnje.

Zahvalo za dolgoletno urednikovanje, sodelovanje, izobraževanje, ustvarjanje naše edine strokovne revije sta prejeli dve urednici Obzornika zdravstvene nege, to sta ga. Andreja Mihelič Zajec in doc. dr. Ema Dornik.

Zahvala gre še urednici informativnega glasila Utrip, gospe Biserki Marolt Meden.

G. Roman Košir je predsednik društva ATLS, zdravnik, kirurg, ki je prepoznal možnosti in priložnosti ter strokovno znanje in usposobljenost ter voljo in moč naših kolegic Vide Bračko, predsednice sekcije MS in ZT v urgenci,  Nade Macura Višić in Renate Mlakar in se skupaj z njimi odločil, da pripelje in vpelje, skupaj z našo krovno organizacijo tečaj ATCN tudi v Slovenijo. Prav po zaslugi tega zagnanega in predanega tima strokovnjakov se je Slovenija znašla na evropskem zemljevidu prvih 8 držav, ki že izvajajo tečaj ATCN.

Slovensko nefrološko društvo, kateremu predseduje prof. dr. Damjan Kovač, ki je skupaj z zdravnico doc. dr. Jelko Lindič in našimi kolegicami Mirjano Rep, predsednico sekcije MS in ZT v nefrologiji, dializi in transplantaciji, Gabrijelo Valenčič, predsednico Sekcija MS in ZT v socialnih zavodih in mag. Andrejo Krajnc članico IO sekcije MS in ZT v patronažni dejavnosti in še nekaterimi drugimi uspešno izvedel projekt Asistirana peritonealna dializa. Projekt je uradno res začel na Ministrstvu za zdravje, a zaključeno celoto, ki daje osnovo za razširitev izvajanja peritonealne dialize na domu in v domu,  je zares ugledal luč sveta pretekli mesec na Zbornici – Zvezi in bil predan tudi na MZ in ZZZS. Hvala vam za vse zaupanje v strokovnjakinje s področja zdravstvene nege, vašo pripravljenost sodelovati in se povezovati za dobro pacientov.

Zbornica – Zveza, pravzaprav dve njeni strokovni sekciji sta skupaj  z združenjem urologov Slovenije letos prvič uspešno izvedli izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju. asist. mag. Dejan Bratuša, predsednika združenja urologov Slovenije in kolegice Veronika Vidmar predsednica sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, Renata Batas, predsednica sekcije SM ET, nekdanjo predsednico imenovane  sekcije mag. Tamara Štemberger Kolnik ter  Majda Topler so dokazali, da z uspešnim timskim delom, medopoklicnim sodelovanjem in izvedenim prvim takšnim specialnim znanjem,  dajejo nove razsežnosti razvoja zdravstvene nege, predvsem pa kakovost življenja zlasti tistim urološkim pacientom, ki jim bo menjava urinskega katetra omogočena tudi na njihovem domu. Zavedamo se, da je to del vzdržnega zdravstvenega sistema, h kateremu bomo strokovnjaki s področja zdravstvene nege veliko doprinesli.

Pomembna zahvala za uspešno timsko in medpoklicno sodelovanje gre tudi Diabetološkemu združenju Slovenje in predsednici združenja dr. Jelki Zaletel. Skupaj s predsednico združenja vabim na oder še predsednico sekcije MS in ZT v endokrinologiji Jano Klavs. Pretekli teden so luč sveta ugledale nove, posodobljene Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tip 2.

Posebna zahvala pripada medicinski sestri, ki zdravstveno nego izvaja v okviru vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske. Kolegica Bojana Plošinjak prejme zahvalo za pomoč pri reševanju beguncev iz morja pri Siciliji in s tem častno predstavljanje ko slovenske zdravstvene nege in organizacije Zbornice - Zveze. Bojana Plošinjak je bila članica posadke večnamenske ladje Triglav, ki je v 5 mesečni misiji med oktobrom 2015 in februarjem letos  odplula na bojno nalogo v Sredozemsko morje na misijo EUNAVFOR- MED. Njihova naloga je bila prvenstveno prestrezanje tihotapcev, vendar so poleg tega tekom celotne misije iz morja rešili več kot 1000 beguncev- brodolomcev in jih varno prepeljali na kopno. Slovenska ladja je bila med najmanjšimi na misiji, a tudi med najuspešnejšimi, za kar so prejeli veliko pohval s strani mednarodnega vodstva vojaške operacije. Danes se vam spoštovana kolegica vam in celotni posadki zahvaljujemo tudi v imenu naše stanovske organizacije.

Hvala vam.

Galerija slik:


nagovor Monike Ažman, predsednica Zbornice - Zveze

Zahvale so prejeli:


Živa Sprogar


doc. dr. Ema Dornik in ga. Andreja Mihelič Zajec


gospa Biserka Marolt Meden


G. Roman Košir, Vida Bračko, Nada Macura Višić in Renata Mlakar


v imenu projekta Asistirana peritonealna dializa je nagrado prevzela mag. Andreja Krajnc

 
ob uspešno izvedenem izobraževanju za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju so prejele nagrado Veronika Vidmar, Renata Batas, mag. Tamara Štemberger Kolnik ter  Majda Tople


predsednica Diabetološkega združenju Slovenje dr. Jelka Zaletel,  Jana Klavs


Bojana Plošinjak

arhiv slik Zbornice - Zveze