Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 24. april 2018

Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki ga obeležujemo 28. aprila, je posvečen varnemu ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi. Izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih je v Evropi zelo pogosta in krepko presega pričakovanja ljudi glede varnosti na delovnem mestu, tudi zaposlenih, ki na takšnih delovnih mestih delajo. Po podatkih Eurofounda je 18 % anketiranih delavcev v EU odgovorilo, da so vsaj četrtino delovnega časa izpostavljeni kemičnim izdelkom ali snovem, med slovenskimi delavci je takšnih 14 % vprašanih, sporoča Zbornica – Zveza.

»Za zdravstvo predstavljata največji problem izpostavljenost razkužilom z dražečim delovanjem in alergogeni lateks, ki povzročata številne škodljive učinke na kožo in sluznico, ki lahko povzročajo dermatitis, konjunktivitis in astmo. Posebno pa so nevarne karcinogene snovi, kot je formalin, ki lahko povzroča raka nazofarinksa ter pljuč. Zdravstveni delavci smo pri svojem delu izpostavljeni tudi anestezijskim plinom ter številnim zdravilom,« je povedala dr. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa pri Zbornici – Zvezi.

V številnih zdravstvenih zavodih si že leta prizadevajo, da bi nevarne kemične snovi zamenjali za manj nevarne oziroma da bi bila izpostavljenost zdravstvenih delavcev škodljivim kemičnim snovem, zlasti še tistih s karcinogenim delovanjem, čim manjša.

Nevarne kemične snovi pri delu lahko povzročijo številne zdravstvene težave in bolezni ter pomenijo tudi tveganje za varnost. Velike delovne organizacije pogosto v delovnem procesu uporabljajo več kot tisoč različnih kemičnih izdelkov, za katere predvsem zaradi njihove razširjene rabe niti ne pomislimo, da so lahko zdravju škodljivi, denimo barve, črnila, lepila in čistila, in vsebujejo mešanico številnih kemičnih snovi. Glede na naloge, ki jih delavec opravlja na delovnem mestu, lahko pride v stik z več sto kemičnimi snovmi, ne da bi se tega sploh zavedal. Tudi mala podjetja, obrtniki ali samozaposleni uporabljajo veliko število takšnih izdelkov (avtomobilski servisi, čistilni servisi, frizerski saloni). Veliko kemičnih izdelkov za raznovrstne namene uporabljajo v gospodarskih dejavnostih, kjer posebej izstopata kmetijstvo in gradbeništvo.

Kampanja za obdobje 2018–2019, katere nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj.

Dr. Nevenka Šestan vidi pomembno vlogo medicinskih sester na področju medicine dela, prometa in športa pri sodelovanju izdelave ocen tveganj ter izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu. »Vse prevečkrat se pri tem pozablja na vpliv kemičnih snovi, ki so sestavni del izdelkov ali surovin, ki se uporabljajo v delovnem procesu. Da bi bilo to sodelovanje medicinskih sester pri ocenjevanju tveganj in izvajanju promocije zdravja v delovnem okolju še bolj učinkovito, pa jim je treba omogočiti dodatna znanja in usposabljanja,« je dodala ŠestanovaVeč o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si