Vabilo na 11. mednarodno znanstveno konferenco: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi

Vabimo vas, da se aktivno udeležite

11. mednarodne znanstvene konference
Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
(Bled, 7. junij 2018)

Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih gospodarskih razmerah. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti ter njihovi mentorji.

Na letošnji konferenci pričakujemo večje število domačih in tujih strokovnjakov s področij zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja in fizioterapije, ki bodo predstavili kar 52 prispevkov.

Sooblikujte znanje in odgovornost.

Več si lahko prebereta na naslednji povezavi: http://www.fzab.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid....

Vljudno vabljeni!

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje