V Sloveniji za rakom vsako leto na novo zboli 14.000 ljudiZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

V Sloveniji za rakom vsako leto na novo zboli 14.000 ljudi


Ljubljana, 4. februar 2019 – Ob svetovnem dnevu boja proti raku, ki ga obeležujemo danes, Zbornica – Zveza sporoča, da obolevnost za rakom v Sloveniji narašča, saj po podatkih Registra raka RS pri nas za to boleznijo vsako leto na novo zboli 14.000 ljudi. V svetovnem merilu pa zaradi raka kljub velikemu medicinskemu napredku na tem področju umre 9,6 milijona ljudi.

»Tveganje, da zbolimo za rakom, je mogoče zmanjšati vsaj za tretjino, in sicer z izbiro zdravega načina življenja, opustitvijo kajenja in prekomernega uživanja alkohola, z redno telesno dejavnostjo, vzdrževanjem primerne telesne teže in obvladovanjem stresa ter z udeleževanjem v presejalnih preventivnih programih, kot so DORA, Zora, Svit in cepljenje proti virusu HPV,« je povedala Ana Istenič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici – Zvezi.

Kakovostno zdravstveno nego in oskrbo onkoloških bolnikov lahko zagotovijo le zdravstveni strokovnjaki, ki imajo znanje in spretnosti ter se nenehno izpopolnjujejo na svojem strokovnem področju, je ena izmed ključnih tem, izpostavljenih v triletni kampanji (2019–2021) Mednarodne zveze za obvladovanje raka, katere geslo se glasi Jaz sem in bom. Ena izmed ključnih nalog zdravstvenih odločevalcev je reševanje vrzeli, ki jih povzroča pomanjkanje zdravstvenega kadra in potreba po ustreznih specialnih znanjih, kar dokazano vpliva na zmanjševanje prezgodnjih smrti zaradi raka.

Svetovni dan boja proti raku je usmerjen v reševanje milijonov življenj po vsem svetu, v napredek pri zmanjševanju svetovnega bremena raka, doseganje večje pravičnosti pri zdravljenju te bolezni, v usmerjanje moči v preprečevanje, ozaveščanje in izobraževanje ter v spodbujanje in vključevanje vlad in posameznikov po celem svetu, da se združijo v svojih prizadevanjih proti raku. Več informacij o kampanji Jaz sem in bom, ki poziva posameznike k ukrepanju in osebni zavezi, da bodo pomagali zmanjšati vpliv raka, je na voljo tukaj: https://www.uicc.org/world-cancer-day-2019-action-toolkit-english


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si