V Sloveniji še vedno visoka samomorilna obremenjenost

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 7. september 2017

V Sloveniji še vedno visoka samomorilna obremenjenost

10. septembra obeležujemo mednarodni dan preprečevanja samomora

Slovenija še vedno velja za državo, kjer javne zdravstvene statistike izkazujejo visoko samomorilno obremenjenost prebivalstva, čeprav je stopnja samomorilnosti na splošno v primerjavi s takrat, ko se je Slovenija uvrščala v sam evropski vrh, upadla. Zato je pomembno, da je zdravstvena politika države usmerjena tudi v promocijo in pospeševanje duševnega zdravja, kar je ključno za trajno obvladovanje tega velikega problema, ob mednarodnem dnevu preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo 10. septembra, opozarja Zbornica – Zveza.

»Kot strokovna organizacija se zavedamo pomena izobraževanja s področja duševnega zdravja, ki je poleg telesnega zdravja nujen pogoj za uspešno delovanje posameznika, skupnosti in družbe kot celote,« je dejala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Današnji hiter tempo življenja, stres, pritiski in socialna negotovost poslabšujejo zdravstveno stanje prebivalstva ter slabšajo duševno stanje, zato si prizadevamo za uvedbo specializacije in specialnih znanj s področja psihiatrične zdravstvene nege za medicinske sestre, ki so ključne za prepoznavanje samomorilne ogroženosti.«

Zdravstveni strokovnjaki v vsakdanji klinični praksi so tisti, ki so ključni za prepoznavanje akutne samomorilne ogroženosti. A so pri tem pogosto neuspešni, saj je dokazano, da je večina tistih, ki so naredili samomor, mesec dni pred tem iskala pomoč pri svojem osebnem zdravniku ali so bili v stiku z zdravstvenim sistemom. Vendar zdravstveni strokovnjaki niso prepoznali njihovih stisk. »Zato je pomembno, da se tudi medicinske sestre opolnomočijo v pomoči za to skupino pacientov na vseh področjih z namenom, da prepoznajo in usmerijo posameznike k učinkoviti obravnavi oziroma da znajo pripraviti načrt ukrepanja ob akutni samomorilni ogroženosti,« je ob mednarodnem dnevu preprečevanja samomorov k posredovanju učinkovite pomoči pozval mag. Branko Bregar, predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pri Zbornici – Zvezi.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si