Utrinki iz 16. simpozija zdravstvene in babiške nege 2018 »Zdravje je človekova pravica«

Nagovor predsednice Zbornice - Zveze, Monike Ažman