Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 30.11.2018
19. simpozij z mednarodno udeležbo naslovom »STARANJE - IZZIV PRIHODNOSTI« Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 01.12.2018
Hemodinamski monitoring Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 04.12.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 06.12.2018
Prevzemanje odgovornosti Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.12.2018
Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 07.12.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 11.12.2018
Žilni pristopi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 12.12.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 13.12.2018
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.12.2018
Kronično vnetne črevesne bolezni Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 20.12.2018
Pokončna drža/dobra drža - učna delavnica za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje ob sistematskih pregledih za 3. razrede v osnovnih šolah (2. steber) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 16.01.2019
Strokovno popoldne DMSBZT Celje: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci, PRIZMA (PRojekt IZgorelost Moč Asertivnost) Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 30.01.2019

Strani