Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
Vzgoja za zdravo spolnost Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 14.02.2019
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 15.02.2019
Posamezni vidiki holistične zdravstvene nege bolnic z ginekološkimi raki Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.02.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 22.02.2019
Strokovno popoldne: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 22.02.2019
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 13.03.2019
Znanje za boljše zdravje - natančna, varna in odgovorna obravnava pacientov v času diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 14.03.2019
“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov Slovensko osteološko društvo 15.03.2019
Zdravstvena nega bolnika, ki prejema protimikrobna zdravila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju 19.03.2019
Učna delavnica: Temeljni postopki oživljanja in nujna stanja - za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje v sonovnih šolah (2. steber) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 20.03.2019
Strokovno popoldne: Medicinska hipnoza in poti iz stiske Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 20.03.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.03.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 22.03.2019
Strokovno popoldne: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 27.03.2019
Mikrobiološki nadzor v endoskopiji - učna delavnica Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 10.04.2019
Sladkorna bolezen 2019, Strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami Slovensko osteološko društvo 12.04.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 19.04.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 21.06.2019

Strani