Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datum Canceled
Sladkorna bolezen 2019, Strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami Slovensko osteološko društvo 12.04.2019
Srečanje medicinskih sester v pediatriji Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor v sodelovanju UKC Maribor 12.04.2019
Farmakološko zdravljenje bolnikov s srčnim popuščanjem Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji 13.04.2019
Integriran pristop k obravnavi nujnih stanj v Urgentnem centru Murska Sobota Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 16.04.2019
Ergonimija v zdravstveni negi in oskrbi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 17.04.2019
Dostojanstvo - profesionalna vrednota in temeljna človekova pravica Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.04.2019
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.04.2019
Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 18.04.2019
Izbrane vsebine iz obravnave onkološkega bolnika z bolečino Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 18.04.2019
Klinično popoldne: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA Z MENINGITISOM Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.04.2019
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 18.04.2019
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 18.04.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 19.04.2019
Strokovno popoldne: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 24.04.2019
Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh nivojih zdravstvenega varstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 25.04.2019
Seminar Tehnično reševanje Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna 04.05.2019
Čista roka je varna roka Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 06.05.2019
12. Kongres zdravstvene in babiške nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 09.05.2019
Nosečnostna sladkorna bolezen: Zagotavljanje enakosti in prihodnji izzivi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 16.05.2019
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 16.05.2019

Strani