Strokovna srečanja

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
1. Izobraževalni dan Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 26.10.2018
19. simpozij z mednarodno udeležbo naslovom »STARANJE - IZZIV PRIHODNOSTI« Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.11.2018
45. Strokovno srečanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov onkologiji: Ženske in ginekološki rak Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 09.11.2018
9. pomurski in 5. mednarodni simpozij o kronični rani: Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih ran Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Splošna bolnišnica Murska Sobota 26.10.2018
Čustvena stanja - upravljanje s čustvenimi stanji v procesu zdravstvene nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.10.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 10.11.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 14.11.2018
Izzivi zdravstvene nege pri pacientih z motnjami uriniranja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 15.11.2018
Kako prepoznati in obvladati težavno vedenje Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.11.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 24.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 06.12.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 19.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 17.11.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.11.2018
Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 27.11.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 25.10.2018
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 28.11.2018
Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 23.11.2018
POB 2018 PROMOIN 23.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 01.12.2018

Strani