Strokovna srečanja

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
43. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji 13.04.2018
9. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 13.04.2018
Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij? Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 05.04.2018
Inkontinenca in rane - Od preventive do kurative Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 06.04.2018
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 27.03.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu - obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 24.05.2018
Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege (KZZN) in planiranje kadra Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu 22.03.2018
Klinično popoldne »Nasilje na delovnih mestih zaposlenih v zdravstveni, babiški negi in oskrbi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 29.03.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.03.2018
Otrok v oftalmologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji 18.05.2018
Pet ključnih dejavnikov do boljših medsebojnih odnosov Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 09.04.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 05.04.2018
Pomen znanja za kakovostno obravnavo otrok, žensk in družine Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 20.04.2018
Priporočila za ukrepanje zdravstva ob aktivnih življenju nevarnih dogodkih Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 21.03.2018
Pristopi k edukaciji bolnika s srčnim popuščanjem in obravnava po odpustu iz bolnišnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji 07.04.2018
Sladkorna bolezen 2018 Slovensko osteološko društvo 12.04.2018
Šola povijanja Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji 13.04.2018
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 20.04.2018
Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI. del Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 22.03.2018
Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 19.04.2018

Strani