Strokovna srečanja

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
Sladki februar: Referenčna ambulanta in sladkorna bolezen – nadgradnji modul Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 01.02.2018
Psihosocialni vidiki obravnave pacienta z učnimi delavnicami Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož 19.01.2018
10. Dnevi Marije Tomšič: Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov Splošna bolnišnica Novo mestov sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto 18.01.2018
2. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 31.01.2018
Astma pri otroku UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni 16.03.2018
Dializna šola 2018 UKC Ljubljana, Interna klinika, KO za nefrologijo 18.01.2018
Etika in zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške 31.01.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 17.01.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul obvezne vsebine Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož v sodelovanju z Društvo medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 17.02.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 07.03.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu - obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 24.05.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 21.02.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 30.01.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.02.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.03.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licence Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 20.01.2018
Obravnava otroka in mladostnika z astmo - pravilna tehnika vdihovanja zdravil Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 25.01.2018
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 14.02.2018
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo Mesto 03.02.2018
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.02.2018

Strani