Strokovna srečanja

Naslovrazvrsti padajoče Organizator Datum Canceled
Astma pri otroku Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, UKCLJ 04.04.2019
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 13.03.2019
Integriran pristop k obravnavi nujnih stanj v Urgentnem centru Murska Sobota Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 16.04.2019
Interpretacija EKG zapisa Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 21.03.2019
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 12.03.2019
Izzivi medicinskih sester na področju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in stome Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji 29.03.2019
Kaj je novega pri pljučnih bolnikih Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 05.04.2019
Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v zdravstvu? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.03.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 22.02.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 21.06.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 22.02.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 22.03.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 19.04.2019
Klinično popoldne: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA Z MENINGITISOM Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.04.2019
Mikrobiološki nadzor v endoskopiji - učna delavnica Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 10.04.2019
Občni zbor in strokovno srečanje - kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 07.03.2019
Odvisnost in delo z odvisnimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 15.03.2019
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 06.04.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.03.2019

Strani