Strokovna srečanja

Naslov Organizatorrazvrsti padajoče Datum Canceled
1. Izobraževalni dan Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 26.10.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 14.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 07.11.2018
Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 27.11.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 06.11.2018
Čustvena stanja - upravljanje s čustvenimi stanji v procesu zdravstvene nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.10.2018
19. simpozij z mednarodno udeležbo naslovom »STARANJE - IZZIV PRIHODNOSTI« Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.11.2018
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.10.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 25.10.2018
Kako prepoznati in obvladati težavno vedenje Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.11.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 19.10.2018
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 10.11.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 17.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 01.12.2018
Pomlajevanje oči in izboljšanje vida − mit ali resnica? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 28.11.2018
9. pomurski in 5. mednarodni simpozij o kronični rani: Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih ran Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Splošna bolnišnica Murska Sobota 26.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 24.10.2018
POB 2018 PROMOIN 23.11.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 25.10.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 22.11.2018

Strani