Strokovna srečanja

Naslov Organizatorrazvrsti padajoče Datum Canceled
2. strokovno ipopolnjevanje z učnimi delavnicami ob dnevu evropskih onkoloških medicinskih sester Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z Službo zdravstvene nege UKC Maribor 22.05.2019
Strokovno popoldne: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 24.04.2019
Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh nivojih zdravstvenega varstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 25.04.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 13.06.2019
Šola proti bolečini v križu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 31.05.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.06.2019
Učinkovita komunikacija pri soočanju s težavnimi sogovornik Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 13.06.2019
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.06.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 23.04.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 24.05.2019
Čista roka je varna roka Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 06.05.2019
Onkološka zdravstvena nega - praznovanje naše raznolikosti Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju z oddelkom onkologije UKC Maribor 17.05.2019
Izpopolnjevanje z učno delavnico s področja obvladovanja bolnišničnih okužb Služba zdravstvene nege UKC Maribor in Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor 14.05.2019
Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu UKC Ljubljana, Pediatrična klinika 17.05.2019
Skupnostna psihiatrična obravnava danes in jutri Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 30.05.2019
Ravnanje z ljudmi pri delu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu 23.05.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 31.05.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.05.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 12.06.2019
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 20.06.2019

Strani