Strokovna srečanja

Naslov Organizatorrazvrsti padajoče Datum Canceled
Strokovno popoldne: Analiza pediatričnega urgentnega centra (PUC) in nekaj nujnih stanj v pediatriji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 26.09.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 03.10.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 18.09.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 25.10.2018
Tehnike asertivne komunikacije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 02.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.10.2018
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 12.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu in obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 18.10.2018
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 15.10.2018
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.09.2018
Šola proti bolečini v križu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.09.2018
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.10.2018
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 17.10.2018
Čustvena stanja - upravljanje s čustvenimi stanji v procesu zdravstvene nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.10.2018
9. pomurski in 5. mednarodni simpozij o kronični rani: Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih ran Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Splošna bolnišnica Murska Sobota 26.10.2018
Mednarodna konferenca ˝Zdravje starostnikov˝ UP Fakulteta za vede o zdravju , Izola v sodelovanju s Splošno bolnišnico Izola 21.09.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 20.09.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 25.10.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 22.11.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 13.12.2018

Strani