Strokovna srečanja

Naslov Organizator Datumrazvrsti padajoče Canceled
Z znanjem do varne in kompetentne zdravstvene nege in oskrbe Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 20.03.2018
Priporočila za ukrepanje zdravstva ob aktivnih življenju nevarnih dogodkih Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 21.03.2018
Vpliv globalizacije na sterilizacije v Sloveniji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 22.03.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.03.2018
Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI. del Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 22.03.2018
Kategorizacija zahtevnosti zdravstvene nege (KZZN) in planiranje kadra Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu 22.03.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 22.03.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 24.03.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 26.03.2018
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 27.03.2018
Klinično popoldne »Nasilje na delovnih mestih zaposlenih v zdravstveni, babiški negi in oskrbi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 29.03.2018
Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij? Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 05.04.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 05.04.2018
Inkontinenca in rane - Od preventive do kurative Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 06.04.2018
Zdrava usta za zdravo telo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 06.04.2018
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.04.2018
Pristopi k edukaciji bolnika s srčnim popuščanjem in obravnava po odpustu iz bolnišnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji 07.04.2018
Pet ključnih dejavnikov do boljših medsebojnih odnosov Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 09.04.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 10.04.2018
Usmerjeni v stroko zdravstvene nege in oskrbe- usmerjeni v potrebe bolnikov Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih 12.04.2018

Strani