Znanje za boljše zdravje - natančna, varna in odgovorna obravnava pacientov v času diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju
Termin: 
14.03.2019 - 08:00 do 19:00
Lokacija: 
Dom Sv. Jožef, Plečnikova ul. 29, Celje
  Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Program

08.00 - 08.45 Registracija udeležencev
08.45 - 09.00 Natančna, varna in odgovorna zdravstvena nega, Viš. pred. Irena Šumak, mag. zdr. nege, svetnica

1. sklop: NATANČNA, VARNA IN ODGOVORNA OBRAVNAVA PACIENTOV, Moderator : Mojca Tomažič
09.00 - 09.45 Sepsa- kako jo prepoznati in ukrepati, Mag. Sergeja Gregorčič, dr. med., spec. infektologije, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana
09.45 - 10.15 Okužbe sečil-urin, biološki vzorec za diagnostiko, Barbara Gregurič Silič, univ. dipl. mikrobiol.
10.15 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.15 Varna in odgovorna priprava ter aplikacija zdravi, Veronika Jagodic Bašič, dipl. med. s., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana
11.15 - 12.00 E-predpisovanje in varno dovajanje zdravil v enoti intenzivne terapije, Danilo Mencigar, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved / RN, MSc
12.00 - 12.20 Razprava
12.20 - 12.40 Predstavitev sponzorja
12.40 - 14.00 Ogled in predstavitev doma starejših

2. sklop: UČNE DELAVNICE
NATANČNA, VARNA IN ODGOVORNA ZDRAVSTVENA NEGA, Moderatorji: Danica Artnak, Mateja Božič, Simona Križanec, Saša Šabjan
14.00 - 18.30 Učne delavnice, odmor med 16. 00 in 16. 30 uro
Delavnice potekajo vzporedno, po razporedu, udeleženci so razporejeni v 4 skupine, posameznik se udeleži vseh delavnic, čas ene delavnice je 60 minut.
Učna delavnica 1: Varna in odgovorna priprava ter aplikacija intravenskih zdravil, Veronika Jagodic Bašič, dipl. med. s., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana
Učna delavnica 2: Varno in odgovorno ravnanje pri odvzemu in transportu krvi za hemokulturo, Janja Perme, dipl.m.s., mag. posl. in ekon. ved, asist.
Učna delavnica 3: Varno in odgovorno ravnanje pri odvzemu urina za laboratorijske preiskave
Odvzem urina za osnovne in mikrobiološke preiskave pri otroku, Viš. predav. mag. Barbara Kegl, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru
Odvzem urina za osnovne in mikrobiološke preiskave pri odraslem, Tanja Gašperlin, dipl. m. s., Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Karel Kolarič, univ. dipl. biol.
Učna delavnica 4: Etika skrbi, Viš. pred., mag. Darja Ovijač, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
18.15 - 19.00 Preverjanje znanja in evalvacija seminarja

Splošne informacije

Programski odbor: Irena Šumak, Danica Artnak, mag. Darja Ovijač
Organizacijski odbor: Irena Šumak, Danica Artnak, Tanja Gašperlin, Maja Štempihar, Mojca Tomažič.

Prijava

Kotizacija in prijava: udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje, seminar je ovrednoten s pedagoškimi in licenčnimi točkami Zbornice-Zveze.
Kotizacija z DDV znaša 190 €, člani Zbornice-Zveze imajo 50 % popust, kar znaša 95 €. V kotizacijo so všteta predavanja z učnimi delavnicami, e- zbornik, potrdilo o udeležbi in pogostitve. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Zbornice-Zveze, 0201 5025 8761 480 in sklicno številko 00 0203-14032019 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju ali jo poravnate po izstavljenem računu.
Elektronska prijava je možna na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava je možna tudi po e- pošti: irena.sumak@gmail.com , do četrtka, 7. 3. 2019.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete predsednico sekcije: 031 535 841

VLJUDNO VABLJENI!

Irena Šumak, mag. zdr. nege, predsednica Sekcije