Znanje omogoča medicinski sestri v pediatriji pravilne odločitve in odgovorno ravnanje

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
Termin: 
09.03.2018 - 08:15 do 10.03.2018 - 13:00
Lokacija: 
Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

Program

Petek, 9.3.2018

08.15 - 09.00 Registracija
09.00 - 09.15 Uvodni pozdrav, Majda Oštir, dipl.m.s., predsednica Sekcije medicinskih sester v pediatriji

Nalezljive bolezni – zakaj cepiti?
Moderator: Veronika Jagodic Bašič, Anita Štih

09.15 - 09.35 Ključna dejstva o cepljenju, asist. Zoran Simonović, dr. med.
09.35 - 09.55 Oslovski kašelj pri dojenčku – prikaz primera, Veronika Jagodic Bašič, dipl.med.ses.
09.55 - 10.15 Ošpice – zakaj predstavljajo tako velik problem?, doc.dr. Marko Pokorn, dr.med
10.15 - 10.35 Prenos ošpic  od pacienta na medicinsko sestro in ukrepi ob tem – prikaz primera, mag. Anita Štih, viš.med.ses,, univ.dipl.org.
10.35 - 10.55 Ukrepi Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije za izboljšanje precepljenosti otrok in mladostnikov v Sloveniji, Monika Ažman,predsednica Zbornice Zveze Veronika Jagodic Bašič, dipl.m.s., Majda Šmit, dipl.m.s., Jasmina Kamenčič Germek, dipl.m.s, Majda Oštir, dipl.m.s
10.55 - 11.05 Razprava
11.05 - 11.35 Odmor

Zdravila in poti vnosa zdravil v pediatriji
Moderator: Matjana Koren Golja,  Leon Slemenšek

11.35 - 11.55 Nujna zdravila v pediatriji, doc.dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med.
11.55 - 12.15 Vzpostavitev periferne venske poti pri otroku, Matjana Koren Golja, dipl.m.s, univ.dipl.org.
12.15 - 12.35 Varnost pri ravnanju z zdravili - kaj lahko izboljšamo, Danijela Milanovič, dipl.m.s.
12.35 - 12.55 Dajanje zdravil per os – posebnosti v obdobju dojenčka in malčka, Tina Sabadin, dipl.m.s., mag.zdr. nege
12.55 - 13.00 Razprava
13.00 - 13.10 Odmor
13.10 - 13.20 Oskrba osrednjega venskega katetra s podkožnim prekatom in preprečevanje zapletov, Leon Slemenšek, mag.zdr.neg.; Kristina Nunić, dipl.m.s.
13.20 - 13.40 Aplikacija podkožne  infuzije, Mihelič Tjaša, dipl.m.s.; Rauter Klavdija, dipl.m.s.
13.40 - 13.50 Razprava
13.50 - 15.20 Odmor za kosilo
15.20 - 17.35 Učne delavnice: Preprečevanje prenosa okužb – odgovornost medicinske sestre in intramuskularna injekcija (vsaka delavnica traja 45 minut)
Delavnica 1: Pravilna uporaba osebne varovalne opreme, Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag.
Delavnica 2: Higiena rok, Suzana Vrenk, dipl.m.s
Delavnica 3: Aplikacija intramuskularne injekcije, Nevenka Kralj, višja medicinska sestra, uni. dipl. org., Elizabeta Pikovnik, dipl. m.s., spec. informatike v zdravstvu in ZN
19.00 Večerja

Sobota, 10.3.2018

Spanje pri otroku, triaža na primarnem nivoju, svetovanje  in odgovornost medicinske sestre
Moderator: Irena Komatar, Andreja Doberšek

09.00 - 09.20 Razvoj spanja in vedenjska nespečnost pri otroku, Asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.
09.20 - 09.40 Moj otrok ne spi – kaj naj storim? –medicinska sestra svetuje,  Tanja Oštir, dipl.m.s.
09.40 - 09.45 Razprava
09.45 - 10.15 Triaža v otroškem in predšolskem dispanzerju, Irena Komatar, dipl.m.s.
10.15 - 10.45 Uporaba socialnih omrežij v zdravstvenih ustanovah z vidika pacientovih pravic, Anže Petrovič, univ.dipl.prav
10.45 - 11.00 Razprava
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.00 Učne delavnice: Varna priprava in dajanje zdravil v pediatriji (vsaka delavnica traja 35 minut)
Delavnica 1: Varna priprava intravenoznih zdravil, Matjana Koren Golja, dipl.m.s, univ.dipl.org.
Delavnica 2: Oskrba osrednjega venskega katetra s podkožnim prekatom, Leon Slemenšek, mag.zdr.neg.; Kristina Nunić, dipl.m.s.
Delavnica 3: Aplikacija podkožne  infuzije, Mihelič Tjaša, dipl.m.s.; Rauter Klavdija, dipl.m.s.
13.00 Zaključek srečanja

Splošne informacije

Cilj in namen srečanja:
Strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz področja obravnave otrok in mladostnikov na področju pediatrije.
Udeleženci bodo imeli možnost poslušati strokovne vsebine in razpravljati s strokovnjaki ter pridobiti veščine v praktičnih delavnicah.

Strokovni odbor: Majda Oštir, Veronika Jagodic, Matjana Koren Golja, Andreja Doberšek, Leon Slemenšek.
Organizacijski odbor:  Ivanka   Limonšek, Anica Vogel, Jasmina Kamenčič Germek, Gabrijela Gabor, Andreja Doberšek, Sanja Lazič, Andreja Ljubič.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za vpis srečanja v register in  vloga za pridobitev pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje  je bila oddana na Zbornico Zvezo.
Kotizacija z vštetim DDV je 320 €, (za člane Zbornice - Zveze se prizna 50 % popust in znaša 160 €) Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 0209-09032017 ali jo poravnate po izstavljenem računu.

Prijave

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice - Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje ali se prijavite po e pošti: dobercvet@gmail.com pri Andreji Doberšek.

Dodatne informacije

Možnost nočitve: Terme Zreče +386 (0)3 757 61 45 +386 (0)3 576 24 46 terme@unitur.eu.

Vljudno vabljeni!

Majda Oštir, predsednica medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji