Znanje, kakovost, sodelovanje

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa
Termin: 
07.06.2013 - 08:00 do 18:00
Lokacija: 
Jamski dvorec pri Postojnski jami


vabi ob 50. obletnici na strokovno srečanje Sekcije

Program

08:00 – 09:00 Registracija udeležencev
09:00 – 09:20 Otvoritev srečanja in pozdravni nagovor
                       Nevenka Šestan, predsednica sekcije,
                       Darinka Klemenc, predsednica Zbornice - Zveze
                       Jernej Verbič, župan občine Postojna,
                       Marjan Batagelj, predsednik uprave Postojnska Jama
                       Metoda Dodič Fikfak, predstojnica KIMDPŠ
                       Beatrix Švent, zasebna spec. ambulanta Postojna

09:20 – 09:40 Kulturna točka
09:40 - 10:00 Predstavitev Postojne in okolice
                       Turistično društvo Postojna
10:00 – 10:20 Zgodovina sekcije MDPŠ
                       Nevenka Šestan

10:20 – 10:40 Pomen medicine dela v zaostrenih gospodarskih razmerah
                       Metoda Dodič Fikfak
10:40 – 11:00 Poklicne bolezni in bolezni povezane z delom
                       Alenka Franko
11:00 – 11:20 Zdravstveno stanje delavcev v notranjski regiji
                       Švent Beatrix, Špelca Nahtigal
11:20 – 11:40 Vprašanja in razprava
11:40 – 12:00 Odmor
12:00 – 12:20 Zagotavljanje kulture varnosti pacientov na področju medicine dela
                      Marija Zaletel
12:20 – 12:40 Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti za mednarodno akreditacijo DNV na KIMDPŠ
                       Nevenka Šestan, Danijela Kralj
12:40 – 13:00 Cikloergometrija – primer dobre prakse za akreditacijo
                       Vera Oblak
13:00 – 13:20 Vidne funkcije – primer dobre prakse za akreditacijo
                       Tanja Ritonja, Nevenka Šestan
13:20 – 13:40 Sodelovanje medicinske sestre v zdravstvenem timu v MDPŠ
                       Rebeka Kokalj Vrtarič
13:40 – 14:00 Vprašanja in razprava
14:00 – 15:30 Odmor za kosilo
15:30 – 17:30 Ogled delovnega mesta - Jamski Vodnik; Ogled Postojnske jame in Vivarija
                       Švent Beatrix, Judita Primc
17:30 – 18:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Organizacijski odbor: Nevenka Šestan, Judita Primc
Kontaktna oseba: Nevenka Šestan, št. mobi: 041 911 483, Judita Primc, št. mobi: 031 300 713

Prijave

Obvezna je pisna prijava s prijavnico iz Utripa, najkasneje do 04. 06. 2013 na naslov: Nevenka Šestan Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Poljanski nasip 58 (1.nadstropje), 1000 Ljubljana ali na fax številko 01 522 2478.

Dodatne informacije

Kotizacija z DDV znaša 220 € (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske  obveznosti, se prizna 50 % popust 110 €).

Kotizacijo nakažete na transakcijski račun NLB Ljubljana, Tavčarjeva 7, ZDMSZTS št. 02015 - 0258761480 sklic 000201 - 01062012 z obveznim pripisom za Sekcijo medicine dela. Podjetja in zavodi lahko plačajo kotizacijo po prejetem računu. V kotizacijo so vključeni napitki med odmori, kosilo, ogled Postojnske jame in Vivarij, gradivo in organizacija seminarja.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji.

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje in se upošteva pri napredovanju. Strokovno srečanje je v postopku licenčnega vrednotenja izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Vljudno vabljeni

Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije