Življenje- najpomembnejša vrednota

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
17.10.2019 - 16:00 do 19:15
Lokacija: 
V dvorani gimnazije Jurija Vege v Idriji

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
»Življenje- najpomembnejša vrednota«

Program

15.30 - 16.00 Registracija
16.00 - 16.15 Pozdravna beseda :Đurđa Sima, dipl.m.s., predsednica DMSBZT Ljubljana, Sabina Vihtelič, dipl.m.s., koordinatorica strokovnega srečanja
16.15 - 17.05 »Duševne stiske Slovencev - koliko, katere, kje in zakaj?«, dr. Saška Roškar, univ. dipl. psih.
17.05 – 17.45 »Duševna stiska- lahko pomagam?«, dr. Špela Hvalec, spec.klin. psih.
17.45 - 18.00 Odmor
18.00 - 19.00 »Življenje najpomembnejša vrednota«, dr. Alenka Rebula, psihologinja, pesnica, pisateljica
19.00 - 19.15 Razprava, zaključek, sklep seminarja, anketiranje ter podelitev potrdil, Andreja Gruden, dipl. m. s.
19.15               Druženje članic in članov DMSBZT Ljubljana

Programski odbor: Sabina Vihtelič, dipl.m.s.; Đurđa Sima, dipl.m.s.;  dr. Špela Hvalec, spec. klin. psih in Maja Vidrih, dipl.m.s.
Organizacijski odbor: Andreja Gruden, dipl.m.s; Zorica Filipovič, dipl.m.s.; Lidjan Irena, m.s.; Lidjan Enes, z.t.

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti in okrepiti  svoja znanja. Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici -Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do  9.10.2019 oz. do zapolnitve prostih mest (80). Prijavite se lahko tudi na e-mail Sabine Vihtelič: sabina.vihtelic@pb-idrija.si ali sabina.vihtelic@siol.net. Kotizacije ni.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović - irma.kiprijanovic@gmail.com ali na telefon 041/ 754 695.

S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice-Zveze in dobro voljo. Prosimo za točnost!
Vljudno vabljeni!

Koordinacija strokovnega srečanja:                                     Predsednica DMSBZT   Ljubljana:
Sabina Vihtelič                                                                           Đurđa Sima