Življenje in delo z odnosom: Notranja želja vsakogar

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikovMaribor
Termin: 
16.11.2018 - 09:00 do 15:30
Lokacija: 
V Kadetnici (Engelsova 15 Maribor, Studenci)

V sodelovanju z Rajkom Škaričem (Frontier d. o. o.) vabi na strokovno srečanje

Opredelili bomo človeka v bivanju, materialnem svetu, komunicirali bomo s sedanjostjo: tukaj, zdaj, ta trenutek. Predavanje je namenjeno vsem, ki imajo namen kolektivno ali individualno izboljšati odnose; predvsem odnos do sebe in nato do so-človeka in narave.
Izgorevanje je bolezenska procesna posledica delovanja,  izgorelost pa njegova končna posledica. Nasprotje izgorevanju in izgorelosti je vedno in vselej SO-delovanje, temelji na primarnem odnosu, ki odraža zrcalno sliko odnosa do sebe. Izgorevanje in izgorelost se odpravi z Odnosi!
"Stiska" - krizna situacija se lahko aktivira povsod v: družini, partnerstvu, podjetju, družbi, državi, svetu. Vselej zahteva spremembo. Kdo je ta »nekdo«, ki določa krizno situacijo je enako pomembno kot to, »na koga vpliva«. Ker ta nekdo sproža krizno situacijo z namenom. Pri tem vzročno-posledičnem stanju gre za dejstvo, da je ista »krizna situacija« za nekatere zahtevna življenjska izkušnja, za druge depresivno nerešljiv problem, za peščico pa stanje ali priložnost, pobuda za spremembo in odziv. spremeni in postane priložnost za spremembo, za ozaveščeno drugačnost.
Kljub stanju, v katerem je posameznik, kolektiv ali država je potrebno ohranjati lasten odnos do sebe, kreirati odnose do so-človeka in se PRISOTNO odzvati na trenutno aktivno stanje. Problem tako ni samo problem, spremeni se in postane priložnost za spremembo, za ozaveščeno drugačnost.

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.45 Predstavitveni film: Odnos do prizadetega
09.45 - 11.00 O prisotnosti
Odnos do prisotnosti
Posvečenost, zbranost, koncentracija, notranji mir, razsodnost, prištevnost, … Vse te besede poskušajo opredeliti največje bogastvo, ki ga človek kadarkoli, od rojstva do smrti, poskuša doseči. Tedaj človek lahko ljubi sebe, sočloveka, naravo. Pomeni, da ljubi stvarstvo; tedaj je stopljen v stvarstvu. Otrok začuti in z ljubeznijo vpija starša, ko se mu ta preda s posvečenostjo, zbranostjo in notranjim mirom; partner partnerja ravno tako in vsi ostali v medsebojnih odnosih enako. 
In zakaj je to brezplačno bogastvo tako težko doseči?
Predavanje je izvirna koda stvarstva, ki opredeljuje človeka v bivanju, v tem materialnem svetu, s pomenom sedanjosti. Predavanje komunicira s sedanjostjo: tukaj, sedaj, v tem trenutku. Poslušalca ne pusti ravno-dušnega, ker se tekom predavanja intenzivno in ozaveščeno izmenjujejo dejstva stvarstva s primeri iz prakse. Intenziteta narašča do trenutka, ko se poslušalec zazre vase in v II. delu predavanje odpre možnosti izmenjav »vprašanj in odgovorov«.
Predavanje je namenjeno vsem, ki imajo namen kolektivno ali individualno izboljšati odnose; predvsem odnos do sebe in nato do so-človeka in narave. 

11.00 - 11.45 Odmor z malico
11.45 - 13.15 "Delovanje in so-delovanje" ali "Moč so-delovanja"
Izgorevanje je bolezenska procesna posledica delovanja, izgorelost pa njegova končna bolezenska posledica. Nasprotje izgorevanju in izgorelosti je vedno in vselej SO-delovanje. Moč so-delovanja temelji na primarnem odnosu, ki odraža zrcalno sliko odnosa do sebe. Če namreč so-delujem sam s sabo, potem je izpolnjen pogoj za sodelovanje z vsem kar me obkroža. Na predavanju bomo praktično primerjali poti delovanja in so-delovanja.
Izgorevanje in izgorelost sta posledični stanji, ki sta procesno zaporedni. Ko se izgoreva in se ne ukrepa, se počasi in vztrajno bliža trenutek preloma, ki mu rečemo izgorelost. To je končna postaja procesa izgorevanja. Statistika, zdravstvo, zavarovalnice, psiho-socialne sfere, mediji in ostali se v naši družbi aktivno (proračunsko) ukvarjajo s posledicami izgorevanja. Kdo, kako, koliko, kdaj in kje se stroke ukvarjajo z vzroki izgorevanja, ki producirajo enormen izpad "delojemalcev" iz svojih delovnih mest?  
V naši družbi se moramo v današnjem času resno vprašati kaj je vzrok izgorevanja in izgorelosti. Pogovarjati se moramo o vzroku, ki je vedno in vselej v posamezniku, ki osebno izgoreva in izgori. Pogovarjati se moramo o kolektivu, ki izgoreva (o moči, ki izžareva v sodelovanju med sodelavci), o sinergiji (o fokusu kolektivnega sodelovanja do storitve), kreativnosti (o spremembah, izboljšavah in zahtevah po sodelovanju in izražanju). Pogovarjati se moramo o sistemu, ki je sistem zaradi svojega jedra - organizacije, ki mora vsebovati ekonomski in socialni modul; kapitalistično odmerjene stroške in ODNOSE, ki jih odmeri stvarstvo. Namreč, ne glede na to, kateri - izmi zavzemajo neko področje, katera tehnologija je naložena z zadnjim update - om, je človek vedno in vselej zdrav ali bolan.
Izgorevanje in izgorelost se odpravi z Odnosi!
Odnos do sebe je prvi in temeljni predpogoj, da se sproži valovanje vseobsežnih odnosov z vsem, kar nas obkroža. Spoznati, ozavestiti, sprejeti in predelati je potrebno VZROK in hkrati odpraviti POSLEDICO danega stanja, da se dvignemo nad izgorevanja in izgorelost.

13.15 - 13.30 Odmor z osvežitvijo
13.30 - 15.00 Medsebojni odnosi v stiski (krizni situaciji)
"Stiska" oziroma krizna situacija se lahko aktivira vsepovsod: v družini,  partnerstvu, podjetju, družbi, državi, svetu. Vedno in vselej zahteva spremembo. Sproža strah in/ali jezo in/ali skrb in/ali žalost in/ali pohlep v človeku, družini, skupnosti, državi, …
Ugotavljamo lahko, da se pod tako naslovljenim scenarijem ustvarja vzrok za prvo posledico. Če se ne odreagira pravočasno, prihaja do druge, tretje, četrte,… posledice. Vsaka posledica pa radikalno vpliva samo in še enkrat na medsebojne odnose.
Kdo vedno gradi (vzdržuje) in kdo vedno ruši medsebojne odnose? Prisotni ali odsotni?
»Krizna situacija«  je opis nekega stanja, je naslov nekega scenarija, ki ga vselej »nekdo« neuradno ali uradno določa in sporoča.
Tedaj pa se zgodi »bingo«, ker od tega »nekdo« prihaja do načrtovane akcije in pričakovane reakcije. Kdo je ta »nekdo«, ki določa krizno situacijo je enako pomembno kot »na koga vpliva« krizna situacija. Ker ta nekdo sproža krizno situacijo z namenom.
Pri tem vzročno-posledičnem stanju gre za dejstvo, da je ista »krizna situacija« za nekatere zahtevna življenjska izkušnja, za druge depresivno nerešljiv problem, za peščico pa stanje ali priložnost oz. pobuda za spremembo in odziv.
Kaj je torej "stiska" oz. krizna situacija in zakaj do nje prihaja, kaj se tedaj dogaja z medsebojnimi odnosi in kaj lahko storimo, da se situacija sprejme takšna kot je, kot jo stvarstvo nastavlja?
Predavanje provocira v smer lastne realizacije, vzgiba, pobude, ...
Ko se prične dogajati, ko se nakazuje sprememba, je potrebna reakcija posameznika in kolektiva. Potrebna je kolektivna zavest, ki temelji na zavesti posameznika.
Prisotnostna dejavnost je tlakovana z energijo, ljubeznijo, sočutjem in kreativnostjo; nasprotno pa je z odsotno dejavnostjo, ki je tlakovana s strahom, jezo, skrbjo, žalostjo in pohlepom.
Kljub stanju (v katerem je posameznik in/ali kolektiv in/ali država) je potrebno ohranjati lasten odnos do sebe, kreirati odnose do so-človeka in se PRISOTNO odzvati na trenutno aktivno stanje. Problem tako ni samo zgolj kot problem ampak se spremeni in postane priložnost za spremembo, za ozaveščeno drugačnost. Sprememba naj bo zavestno (prisotno) sprejet gradnik našega življenja, ker nič na tem svetu ni večno...

15.00 - 15.30 Zaključek srečanja, vrednotenje in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Izobraževanje je za člane društva brezplačno (kotizacijo za člane društvo krije iz naslova plačanih članarin). 
Kotizacija znaša 120 EUR (nismo davčni zavezanci). Članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 60 EUR.
Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Licenčne in pedagoške točke:
Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici - Zvezi.

Dodatne informacije in prijava

Prijave potekajo preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si

Rajko Škarič:
Moto našega podjetja je ODNOS in potreba po odnosu.
ODNOS je temeljni gradnik vsega! Življenje z odnosom. Delo z odnosom. Stroka, ki temelji na so-delovanju z odnosom in opravljeno delo, ki temelji na odnosu! S takšnim načinom si prislužimo: odgovornost, kakovost, zadovoljnega izvajalca in naročnika, zaupanje, dolgoletno partnerstvo, …
To je notranja želja vsakega med nami.
So-ustanovitelj in predavatelj projekta Skupaj za zdravje človeka in narave
Predavatelj v projektu Skupaj za zdravje človeka in narave
Dolgoletni prostovoljec pri spremljanju umirajočih.
Predavatelj v programu izobraževanja prostovoljcev pri spremljanju umirajočih.
Predavatelj (potrjen s strani zdr. in soc. zbornice) za predavanja: celostni odnos do ALS bolnikov, celostni odnos do prizadetih s Huntingtonovo boleznijo, ...