Žilni pristopi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo
Termin: 
21.11.2019 - 08:30 do 14:20
Lokacija: 
Zbornica - Zveza, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo,
intenzivno terapijo in transfuziologijo

Program

08:30 - 09:00 Registracija udeležencev
09:00 - 09:10 Uvod
09:10 - 09:40 Anatomija ven vratu, klavikularne regije, femoralne regije ter nadlahti in stegna, Anton Justin, dipl. zn.
09:40 - 10:00 Uvajanje perifernega intravenskega katetra, Tadej Banovič, dipl. zn.
10:00 - 10:20 Uvajanje, nega in posebnosti oskrbe osrednjega venskega katetra, Ida Levec, dipl. m. s.
10:20 - 10:40 Odmor
10:40 - 11:10 Osnove UZ in z UZ vodene tehnike venepunkcije, Mateja Tomšič, dipl.m.s.
11:10 - 11:30 Punkcija arterijske žile in nastavitev arterijske kanile, Andrej Gorkič, dr. med.
11:30 - 11:50 Uvajanje, rokovanje in dajanje učinkovin preko epiduralnega katetra, Vesna Svilenković, dipl. m. s. 
11:50 - 12:10 Odmor
12:10 - 12:40 Žilni pristopi za izvajanje dialize, Cvetka Likar, dipl. m. s.
12:40 - 13:00 Posebnosti žilnih pristopov pri otroku, Matjana Koren Golja, dipl. m. s.
13:00 - 13:20 Uvajanje in oskrba perkutanega silastičnihega osrednjega venskega katetra, Erik Mihelj, dipl. zn.
13:20 - 13:40 Uporaba ultrazvoka za žilne pristope pri otrocih, Špela Štupnik, dr. med.
13:40 - 14:00 Venska valvula in biološka zdravila ter ekstravazacija, mag. Linda Cellner dipl.med.sestra
14:00 - 14:20 Priprava in intravenska aplikacija protimikrobnih zdravil, Janja Perme, dipl. m. s.

DELAVNICE:

  1. PICC katetri
  2. Venske valvule
  3. Periferne intravenske kanile
  4. Ultrazvok

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 04122018. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: predstavitveni zbornik, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Prijave preko e- prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »ŽILNI PRISTOPI«. Prijave so možne tudi preko spodnjih povezav.

Članska prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=66&g...

Splošna prijava na izbrani termin:
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=66&g=0...


Število udeležencev je omejeno na 40 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Anton Justin, telefon: 040473910, e-naslov: anton.justin@gmail.com

Organizacijski odbor: Anton Justin, Rudi Kočevar
Strokovni odbor: Rudi Kočevar, Anton Justin

Vljudno vabljeni!

Anton Justin
Predsednik strokovne sekcije