Žilni pristopi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo
Termin: 
12.12.2018 - 08:30 do 16:00
Lokacija: 
M hotel, Derčeva 4, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo

Program

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.30 Anatomija ven vratu, klavikularne regije, femoralne regije ter nadlahti in stegna, Anton Justin, dipl. zn.
09.30 - 09.50 Uvajanje perifernega intravenskega katetra, Tadej Banovič, dipl. zn.
09.50 - 10.10 Sodelovanje pri uvajanju, odstranitvi, preveza in posebnosti oskrbe osrednjega venskega katetra, Ida Levec, dipl. m. s.
10.10 - 10.30 Uvajanje, rokovanje in dajanje učinkovin preko epiduralnega katetra, Vesna Svilenković, dipl. m. s. 
10.30 - 10.50 Odmor
10.50 - 11.20 Osnove UZ in z UZ vodene tehnike venepunkcije, Ivan Kostadinov, dr. med.
11.20 - 11.40 Punkcija arterijske žile in nastavitev arterijske kanile, Andrej Gorkič, dr. med.
11.40 - 12.00 Žilni pristopi za izvajanje dialize, Cvetka Likar, dipl. m. s.
12.00 - 12.20 Posebnosti žilnih pristopov pri otroku, Matjana Koren Golja, dipl. m. s.
12.20 - 12.40 Uvajanje in oskrba perkutanega silastičnihega osrednjega venskega katetra, Erik Mihelj, dipl. zn.
12.40 - 13.10 Uporaba ultrazvoka za žilne pristope pri otrocih, Špela Štupnik, dr. med.
13.10 - 14.00 Kosilo
14.00 - 14.20 Podkožna venska valvula in biološka zdravila ter ekstravazacija, Carmen Bobnar Sekulič, dipl. m. s.
14.20 - 14.40 Priprava in intravenska aplikacija protimikrobnih zdravil, Janja Perme, dipl. m. s.

14.40 - 16.00 DELAVNICE:

1.    PICC kateter
2.    Podkožna venska valvula
3.    Periferna intravenska kanila
4.    Ultrazvok

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevne delavnice z DDV znaša 120 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60€ ). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 12122018. s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo so vključeni: osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Prijave preko e- prijave: e-prijavnico najdete na spletni strani Zbornice – Zveze in v naboru izobraževanj poiščete strokovno izpopolnjevanje »ŽILNI PRISTOPI«. Prijave so možne tudi preko spodnjih povezav.

Članska prijava na izbrani termin (direktna prijava člana):
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Avtorizacija.aspx?o=66&g...

Splošna prijava na izbrani termin (direktna splošna prijava):
http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Prijavnica.aspx?o=66&g=0...

Število udeležencev je omejeno na 40 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Dejan Doberšek, telefon: 031-518-372, e-naslov: dejan.dobersek@gmail.com

Organizacijski odbor:
Dejan Doberšek, Rudi Kočevar
Strokovni odbor:
Rudi Kočevar, Dejan Doberšek

Vljudno vabljeni!

Dejan Doberšek
Predsednik strokovne sekcije