Zgodovina endokrinološke dejavnosti v zdravstveni negi s slavnostno akademijo ob 30. obletnici ustanovitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
Termin: 
05.10.2018 - 09:00 do 06.10.2018 - 13:00
Lokacija: 
Hotel Four Points, Ljubljana

 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Program

Petek, 5. oktober 2018

08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.20 Nagovor predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman
09.20 - 09.50 Nagovor ustanoviteljic strokovne sekcije Duške Vreg in Irene Poljšak

I. sklop

09.50 - 10.30 Dobra misel, topla in strokovna beseda
10.30 - 11.00 Sekcija MS in ZT v endokrinologiji skozi 30 let, Jana Klavs
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.00 Zdravilna moč besede, Sanela Banović
13.00 - 14.00 Kosilo

II. sklop

14.00 - 14.30 Endokrinološka zdravstvena nega na Pediatrični kliniki skozi čas, Ana Gianini
14-30 - 15.00 Prehrana bolnika s sladkorno boleznijo skozi čas, Jože Lavrinec
15.00 - 15.30 Edukacija zadnjih trideset let, Milenka Poljanec Bohnec
15.30 - 16.00 Zdravljenje sladkorne bolezni v času nosečnosti skozi čas, Melita Cajhen
16.00 - 16.30 Endokrinološke bolezni in zdravstvena nega skozi čas, Elizabeta Stepanović
16.30 - 17.00 Odmor

III. sklop

17.00 - 17.30 Terapija in edukacija od leta 1921 - 2018, Klara Peternelj
17.30 - 18.00 Samokontrola zadnjih 30 let, Mateja Tomažin Šporar, Melita Mušič
18.00 - 19.00 Večerja

Sobota, 6. oktober 2018

09.00 - 09.20 Diabetološke ambulante na Gorenjskem, Sonja Mušič
09.20 - 09.40 Diabetološke ambulante osrednje Slovenije, Jana Klavs
09.40 - 10.00 Razvoj diabetološke dejavnosti na Štajerskem, Silvija Skrivarnik
10.00 - 10.20 Diabetologija Primorske, Klara Peternelj
10.20 - 10.40 Dolenjske diabetološke ambulante, Andreja Žnidaršič
10.40 - 11.00 Odmor
11.30 - 13.00 Delavnice na temo nefarmakološkega zdravljenja (higiena duha, prehrana, gibanje, …) vodita Silvija Skrivarnik in Sonja Mušič