Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu

Organizator: 
UKC Ljubljana, Pediatrična klinika
Termin: 
17.05.2019 - 12:30 do 18.05.2019 - 08:00
Lokacija: 
Predavalnica in seminarji Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, Ljubljana.

Program

Petek, 17. maj 2019
12:30 - 13:00 Prijava udeleženk in udeležencev; S. Oblak
13:00 - 13:10 Uvod v izobraževanje; D. Paro Panjan, P. Fister
13:10 - 13:30 Prehranska priporočila za nosečnice in doječe matere; E. Benedik, N. Fidler Mis
13:30 - 13:50 Prehrana dojenčka; J. Lozar Krivec
13:50 - 14:20 Razvoj novorojenčka in pomen opazovanja vedenja; A. Gubanc, D. Paro Panjan
14:20 - 14:40 Reševanje kliničnih primerov po skupinah
14:40 - 15:00 Klinični primer: Premajhno pridobivanje teže pri novorojenčku; P. Fister, D. Žugelj
15:00 - 15:20 Klinični primer: Neonatalna zlatenica; J. Lozar Krivec, N. Palčič
15:20 - 16:00 Odmor
16:00 - 16:20 Novorojenček z abstinenčnim sindromom; S. Cerar,  T. T. Krnel
16:20 - 16:30 Preventiva pred okužbo novorojenčka z virusom RSV; P. Počkaj Rosa
16:30 - 16:45 Socialne pravice staršev novorojenčka; R. Kurtović
16:45 - 17:10 Varovanje zasebnosti družin pri delu patronažne medicinske sestre; U. Brulc
17:10 - 17:30 Prepoznava motenj hranjenja pri novorojenčkih; M. Lekan
17:30 - 18:00 Novorojenčkova koža; O. Točkova
18:00 - 19:30 Delavnice po skupinah:
I. Hranjenje; M. Lekan, N. Brodnik, J. Lozar Krivec
II. Nega nefrostome; S. Milovanović, N. Ambrož Jemec, P. Fister, A. Gubanc
III. Rokovanje; S. Berič, Š. Pirc, D. Paro Panjan

Sobota, 18. maj 2019
08:30 - 08:50 Novorojenček in družina; J. Kodrič
08:50 - 09:10 Sodelovanje in komunikacija s starši; J. Kodrič
09:10 - 09:30 Popek pri novorojenčku; M. Velkavrh, J. Gržinić, F. Žilić
09:30 - 09:50 Klinični primer: Novorojenček s težavami pri dihanju; P. Fister, J. Peček
09:50 - 10:10 Klinični primer: Hudo bolan novorojenček; A. Soltirovska Šalamon, P. Požar
10:10 - 10:30 Trajno zdravljenje s kisikom na domu; M. Oštir, J. Gržinić
10:30 - 11:10 Odmor
11:10 - 11:30 Oživljanje novorojenčkov; P.Fister
11.30 - 13:00 Delavnice po skupinah
I. Oživljanje; P. Fister, P. Požar
II. Dihalna stiska in trajno zdravljenje s kisikom na domu; A. Soltirovska Šalamon, M. Oštir, M. Bratič 
III. Posebnosti aplikacije zdravil pri novorojenčku; M. Velkavrh, J. Gržinić, N. Brodnik
13:00-13:15 Test, anketa, mini dnevnik, potrdila o udeležbi. Zaključek učne delavnice. 


Prijave

V kotizacijo je vključena pravica do udeležbe na predavanjih, razpravah in na učnih delavnicah, ogled razstave zdravstvenih pripomočkov, gradivo s povzetki predavanj ter osvežitev s kavo in pijačo med odmori. Program izobraževanja je v postopku za dodelitev licenčnih točk udeležencem/kam.
Prosimo, da o izobraževalnem programu obvestite tudi vse vaše sodelavke in sodelavce!

Splošne informacije

Za neonatalno obdobje je značilno prilagajanje novorojenčka na temeljno spremembo okolja in načina delovanja organizma (iz materničnega v izvenmaternično bivanje). Na te velike spremembe se novorojenčki odzivajo individualno in tudi na bolezni reagirajo bistveno drugače kot večji otroci. Zato je prav to obdobje prehoda in možne zdravstvene težave novorojencev lahko za zdravstveno osebje (in starše) zelo zapleteno. Hkrati pa v Sloveniji postaja ležalna doba v porodnišnicah vse krajša, kar predstavlja dodatno breme za porodnišnično osebje in posledično za patronažno medicinsko službo in pediatre v ambulantah.
Izobraževanje in učna delavnica sta namenjena obravnavi nekaterih pogostejših problemov tega obdobja za medicinsko osebje prvega stika (patronažne medicinske sestre, diplomirane in srednje medicinske sestre, pediatre, družinske zdravnike), ki na domu (v ambulanti) obravnavajo populacijo novorojenčkov v prvih tednih po rojstvu.

KOTIZACIJA:
Kotizacija v višini 200,00 €; (DDV je vključen v ceno) se plača po izstavljenem računu.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
TRR: 0110 0603 0277 894
Sklic: 00 2993038 – 4413999
Pripis »UD maj 19, ime in priimek udeleženca«

Dodatne informacije

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite na naslov: Simona Oblak, KO za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana Fax: + 386 1 522 40 35 ali e-pošta: neon.admin@kclj.si.
Dodatne informacije so možne na tel. 01/ 522 93 48; ali 01/ 522 87 96.

ORGANIZACIJA:
•    Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
 Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana;
•    Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki, Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana.

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
prof.dr. Darja Paro Panjan, dr.med., doc.dr. Petja Fister, dr.med., asist. Gregor Nosan, dr.med., dr. Jana Lozar Krivec, dr.med., asist.dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr.med.,
Petra Požar, dipl.m.s., Janja Gržinič, dipl.m.s., mag. zdr. nege, Albina Gubanc, dipl.m.s., Simona Oblak, adm.


Vljudno vabljeni!   
           
Za organizacijski odbor:                     
prof. dr. Darja Paro Panjan, dr.med.; doc. dr. Petja Fister, dr.med.

Petra Požar, DMS