Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo – učne delavnice

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Termin: 
29.11.2019 - 14:00 do 18:00
Lokacija: 
v prostorih Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – ZSDMSBZTS Ob železnici 30 a, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Program

14.00 - 14.30 Registracija udeležencev
14.30 - 14.45 Pozdrav udeležencev in uvod v učne delavnice – Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo, Renata Batas, dipl. m.s., ET, Vanja Vilar, viš.med.ses.,dipl.ekon., ET

I. Učna delavnica: Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo

14.45 - 15.30 Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo, Tadeja Krišelj, dipl. m.s.,univ. dipl. org., ET 
15.30 - 16.15 Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo – praktični del, Tadeja Krišelj, dipl. m.s.,univ. dipl.org., ET
16.15 - 16.30 ODMOR IN MENJAVA SKUPIN

II. Učna delavnica: Zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo

16.30 - 17.15 Zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo, Vanja Vilar, viš. med. ses. dipl.ekon., ET, 
17.15 - 18.00 Zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo – praktični del, Vanja Vilar, viš. med. ses., dipl.ekon., ET,
18.00 Zaključek strokovnega srečanja z učnimi delavnicami

Splošne informacije

Programski – strokovni odbor: Renata Batas, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj.
Organizacijski odbor: Renata Batas, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj.

Udeležba na učnih delavnicah z uvodnim predavanjem se šteje za strokovno izobraževanje. Za izobraževanje z učnimi delavnicami se izpelje postopek pridobivanja licenčnih točk.
Ob registraciji na dan izobraževanja z učnimi delavnicami potrebujete člansko izkaznico.

Kotizacija za udeležbo na učnih delavnicah znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV,razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev - plačanih članarin).
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0215 10032015 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na Renata Batas, dipl. m.s., ET, e-mail: renata.batas@gmail.com ali GSM: 040 / 646 – 125.
(Ob prihodu na Zbornico – Zvezo pozvonite pri zapornici pred parkiriščem na zvonec Zbornice-Zveze, da vam odprejo zapornico).

Predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m.s., ET