Zdravstvena nega in oskrba starostnika z demenco

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
13.09.2017 - 15:45 do 19:30
Lokacija: 
v DSO GORNJA RADGONA

Program

15.45 - 16.15 Registracija
16.15 - 16.35 Uvodni pozdrav in predstavitev doma, Zvonka Brus Hladen dipl. m. s.
16.35 - 17.15 Demenca, kaj je demenca, vrste demence in vzroki nastanka, Tomo Brus  Hladen spec. psihiater UKC Maribor
17.15 - 17.45 Zdravstvena nega in  oskrba starostnika z demenco, Zvonka Brus Hladen dipl. m. s.
17.45 - 18.15 Izkušnje z KPSS  testov – testov napredovanja demence, Rosvita Šlebinger dipl. m. s.
18.15 - 18.45 Fizioterapija pri dementnem stanovalcu, Nika Starovasnik dipl. fizioterapevtka
 18.45 - 19.00 Kratek film delovne terapije pri stanovalcih z demenco, Matjaž Zupanc, dipl. delovni  terapevt
 19.00 - 19.30 Razprava z pogostitvijo

Splošne informacije

Za člane društva ni kotizacije.
Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do  10. 09.2017  preko e-prijavnice na  spletni strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko  Zbornice –Zveze.

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar