Zakonodaja s področja zdravstva

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje in v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
14.09.2013 - 07:15 do 17:30
Lokacija: 
Thermana Laško (novi del)

Program

07.15 do 7.55 Registracija udeležencev
07.55 Pozdrav in predstavitev programa – Janez Kramar  predsednik DMSBZT Velenje
08.00 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – mag. Peter Požun
09.50 Odmor ( kava, sok)
10.10 Kazenska in odškodninska odgovornost- David  Premelč, dipl. iur
11.40 Pravice pacientov – Jožica Trošt Krušec, mag. prava
12.40 13.30 Odmor s kosilom
13.30 Pravice bolnih otrok - Biserka Marolt Meden, univ.dipl.soc.
14.30 Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini - Marko Špoljarič, dipl. iur
16.30 Preverjanje znanja
17.30 Zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Cena izobraževanja za ostale  člane Zbornice ZN je 60 eur, za nečlane pa 120 eur.
Cena za člane DMSBZT Celje je 15 eur. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa, ostali nakažite znesek na TR DMSBZT Celje pri Bcelje; 0600-0000-7356-391.
Kotizacija vsebuje poleg udeležbe na predavanjih tudi  okrepčilo med odmorom in kosilo. Brez prejete kotizacije prijava ne bo sprejeta. Odjava je možna najkasneje dva dni pred izvedbo seminarja. S sabo prinesite člansko izkaznico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijave

Prijava izključno na elektronski naslov; info@dmsbzt-celje.si do 08. septembra 2013 ob prijavi obvezno napišite številko licence in številko članske izkaznice ter podatke o plačniku.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete gospo Tomico Kordiš na gsm: 051 398 909.
Število mest je omejeno.
Izobraževanje se vodi v evidenci strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj  pri Zbornici – Zvezi.  Izobraževanje bo licenčno vrednotilo Ministrstvo za zdravje RS.

Predsednica Društva MSBZT Celje,
Kordiš Tomica