XIX. izobraževalni seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike:»Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega« z učnimi delavnicami

Organizator: 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Termin: 
26.01.2018 - 09:00 do 27.01.2018 - 14:00
Lokacija: 
Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana

Program

Petek, 26. 1. 2018 - teoretični del

09.00 – 17.00 – UKC Lljubljana,predavalnica 1

Uvodne besede
Nove smernice oživljanja otrok - povzetek glavnih sprememb
Temeljni postopki oživljanja otrok
Vloga članov negovalnega  tima pri oživljanju otrok
Periferni venski pristop pri otroku - izziv  za izvajalce ZN
Prepoznava dihalne stiske pri otroku - Kako ukrepati
Organizacija transportne službe
Akutni abdomen
Sprejem otroka z bolečinami v trebuhu v bolnišnico – pomen ustrezne triaže
Triažni sistem
Alergična reakcija pri otroku
Sprejem otroka po alergijski reakciji v EIT
Vročinski krči
Otrok s sindromom kratkega črevesja
Sodelovanje s patronažno službo pred in po odpustu otroka s sindromom kratkega črevesa
Varna uporaba zdravil - pomen sodelovanja kliničnega farmacevta in izvajalcev ZN
Prepoznava neželenih učinkov zdravil in ukrepi
Napake pri ravnanju z zdravili
Pogovor s kliničnim psihologom po napaki pri ravnanju z zdravili

Sobota, 27. 1. 2018 - praktični del

09.00 - 14.00

  • Oživljanje otroka
  • Venska pot
  • Defibrilacija
  • Priprava zdravil za oživljanje otroka
  • Pravilen vnos vdihovanih zdravil pri zdravljenju astme in laringitisa
  • Aplikacija EPIPENA
  • Preveza Broviac katetra

Splošne informacije

Kotizacija: 300 EUR (DDV je že vključen)
Kotizacija vključuje predavanja in vaje, učbenik in postrežbo med odmori. Nakazilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana. Podračun EZR št.: 01100-6030277894, sklic 299 30 32 z oznako Kritično bolan otrok.

Organizator si pridržuje pravico do manjših spremembe v dokončnem programu!

Prijave in kontakti

Matjana Koren Golja,dipl.m.s.,univ.dipl.org., Karmen Boh, viš.upr.del.; KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana; tel.: 522 81 97,71 04, 48 29; faks: 01 522 11 09; e-mail: karmen.boh@kclj.si,matjana.koren@kclj.si.