Vzgoja za zdravo spolnost

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Termin: 
14.02.2019 - 08:30 do 16:45
Lokacija: 
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Program


08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Pozdravne besede, Majda Šmit, dipl. m. s., predsednica sekcije
       
I. SKLOPmoderatorica:  Mirna Nemanič,  viš. med. ses, univ. dipl. org.

09.10 - 09.40 Kako komunicirati z mladimi na temo spolnosti, dr. Jožica Peterka Novak , prof. zdr. vzg., Urban Arnič, dipl. zn.
09.40 - 10.25 Kontracepcijske metode, prim. Lučka Vrabič, dr. med., spec. ginekologije in porodništva
10.25 - 10.40 Razprava
10.40 - 11.10 Odmor
11.10 - 11.55 Spolno prenosljive bolezni, dr. Gabriele Turel, dr. med, spec. infektolog
11.55 - 12.55 Spolna zloraba, Katja Bašič, predsednica združenja proti spolnemu zlorabljanju
12.55 - 13.10 Razprava
13.15 - 14.15 Kosilo
            
II. SKLOPmoderatorica: doc. dr. Andreja Kvas, prof. zdr. vzg.

14.15 - 14.45 Psihološki vidiki odraščanja, Staša Kušar, uni. dipl. psih.                                          
14.45 - 14.50 Priprava na delavnice, izvajajo se istočasno in se trikrat ponovijo
14.50 - 15.20 DELAVNICA 1, 2, 3
1. Živeti in ljubiti, Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.
2. HPV (informiranje staršev in mladostnikov), Ksenija Noč, mag. zdr. nege
3. Kontracepcijske metode, Tatjana Bočaj, dipl. m. s.
              
15.25 - 15.55 DELAVNICA 1, 2, 3  
1. Živeti in ljubiti, Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.
2. HPV (informiranje staršev in mladostnikov), Ksenija Noč, mag. zdr. nege
3. Kontracepcijske metode, Tatjana Bočaj, dipl. m. s.
                
16.00 - 16.30 DELAVNICA 1, 2, 3
1. Živeti in ljubiti, Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg.
2. HPV (informiranje staršev in mladostnikov), Ksenija Noč, mag. zdr. nege
3. Kontracepcijske metode, Tatjana Bočaj, dipl. m. s.
                    
16.30 - 16.45 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK SREČANJA

Splošne informacije

Programski in organizacijski odbor: Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, doc. dr. Andreja Kvas, Mirna Nemanič, Ksenija Noč, Renata Škrget, Majda Šmit, Boštjan Viher, asist. Sanja Vrbovšek.

Program  je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Prijava

Kotizacija z DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95 €); vključuje prehrano med odmori.
 Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - Zbornica Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 - 14022019.
Kotizacija se lahko poravna po prejetju računa.
Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 10.2. 2019 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Udeležba na strokovnem srečanju je omejena na 150 udeležencev.
                                               
Predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji Majda Šmit, dipl. m. s.