Vzgoja za zdravje v praksi (pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi)

Subtitle: 
Učna delavnica za izvajalke/ce zdravstvene vzgoje v osnovnih šolah (2.steber)
Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Termin: 
22.11.2018 - 14:30 do 19:30
Lokacija: 
V predavalnici Zbornice -Zveze, Ob železnici 30/a, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji


Program

14.30 - 15.00 Registracija udeležencev
15.00 - 16.30 Pozitivna samopodoba in stres
16.30 - 17.00 Odmor s pogostitvijo
17.00 - 19.00 Medosebni odnosi
19.00 - 19.30 Evalvacija, zaključek strokovnega srečanja in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Učno delavnico bo vodila Alenka Tacol, univ. dipl. psih. , avtorica knjige 10 korakov do boljše samopodobe. Delavnica je  namenjena medicinskim sestram, ki izvajajo Vzgojo za zdravje za učence 7. in 8. razredov osnovnih šol. Namen delavnice je opolnomočiti izvajalce za delo z učenci v razredu.

Udeležba na učni delavnici je omejena na 25 udeležencev.
Program učne delavnice je vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici- Zvezi.

Prijava

Kotizacija  za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija  krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze št. 02015-0258761480, sklic na številko  0232-22112018.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Prijave potekajo preko elektronske e - prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava možna najkasneje do ponedeljka, 20. 11.2018 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite pri Majdi Šmit na e-naslov:  majda.smit@gmail.com
ali sekcijapzzv@gmail.com

Programsko organizacijski odbor:  Tadeja Bizjak, Sandra Gaber Flegar, dr. Andreja Kvas, Ksenija Noč,  Majda Šmit, asis. Sanja Vrbovšek