Vprašanja in odgovori

Spoštovana kolegica, kolega, članica, član Zbornice –Zveze, spoštovani organizator strokovnega srečanja oz. dogodka,

Zbornica – Zveza začenja z vodenjem Registra in osebne mape (portfolia) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj, zato je v naslednjih podzavihkih Organizator in Član zajeto nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.

Zbornica - Zveza