Vloga medicinskih sester v lokalni skupnosti

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in NIJZ
Termin: 
18.04.2018 - 08:30 do 14:35
Lokacija: 
Gornja Radgona, sejmišče, dvorana 1

Program

08.30 - 09.00 Prihod in registracija udeležencev

Moderatorica: Sandra Gaber Flegar

09.00 - 09.05 Pozdrav udeležencev, predsednica regijskega društva
09.05 - 09.35 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, Martina Horvat, dipl.m.s., spec., NIJZ
09.35 - 10.05 Medicinska sestra v promociji zdravja - vez med posameznikom, lokalno skupnostjo in zdravstvenim domom, Slavica Mencingar, dipl. m. s., ZD Gornja Radgona , Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege, ZD Murska Sobota
10.05 - 10.25 Predstavitev šole za starše v splošni bolnišnici Murska Sobota, Polonca  Juričinec dipl. babica
10.25 - 10.55 Predstavitev izvajanja preventivnega programa v pediatričnem in šolskem dispanzerju ZD Murska Sobota, Matjaž Vinkovič, dipl.zn.
10.55 - 11.05 Razprava, vprašanja
11.05 - 11.25 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva predšolskih in šolskih otrok, Maja Koudila dipl.m.s. in Andreja Kos dipl.m.s.
11.25 - 11.45 Praktični pouk v programu zdravstvena nega in bolničar-negovalec – vloga zdravstvenih ustanov, Zlatka Lebar, VMS., univ.dipl. pedagog
11.45 – 11.55 Razprava, vprašanja
11.55 - 12.30 Odmor

Moderatorica: Martina Horvat

12.30 - 13.00 Primer dobre prakse referenčnih ambulant v zdravstvenem domu  Ljutomer, Simona Šilec, dr. med., spec. druž. med. in Danijela Kutnjak, dipl. m.s.
13.00 - 13.30 Medicinska sestra v patronažnem varstvu v skrbi za lokalno skupnost, mag. Andreja Krajnc, viš.med.ses., univ.dipl.org. 
13.30 - 13.50 Delo z romsko skupino, Zdenka  Verban –Buzeti, NIJZ
13.50 - 14.20 Nacionalni preventivni programi ( ZORA, DORA, SVIT), TATJANA KRAJNC-NIKOLIĆ dr.med.spec. socialne medicine, NIJZ
14.20 - 14.35 Razprava, vprašanja in zaključek seminarja

Splošne informacije

Izobraževanje je brez kotizacije.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 15.04 . 2018 preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e- prijavnice Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel. 031 354 123.

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar