Urgentni pacient - več kot samo zdravstvena obravnava

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Termin: 
24.10.2019 - 08:00 do 25.10.2019 - 14:00
Lokacija: 
Terme Čatež
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih 
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Program

Četrtek, 24. oktober 2019
8.00 – 8.50 Registracija

Urgentni pacient – predmet kriminalistične preiskave I
08.50 – 09.00 Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem
09.10 – 09.30 Podelitev priznanja
09.30 – 10.00 Urgentni pacienti kot del kriminalistične preiskave in sodelovanje različnih služb, prof. dr. Peter Umek
10.00 – 10.20 Vloga in pomen sodne medicine pri urgentni obravnavi bolnika, asist. Gregor Haring, dr. med.
10.20 – 10.40 Prikaz primera trpinčenega otroka, asist. mag. Simon Herman, dr. med., Marko Krajnik, dr. med., spec. druž. med.
10.40 – 11.00 Pomen medicinskega osebja za uspešen kazenski postopek – pogled državnega tožilca, Jasmina Vesel, spec., okr. drž. tož.
11.00 – 11.30 Razprava
11.30 – 12.00 Odmor

Urgentni pacient – predmet kriminalistične preiskave II                                                                     
12.00 – 12.20 Srečanja s smrtjo v nujni medicinski pomoči, mag. Mitja Mohor, dr. med.                          
12.20 – 12.40 Posebnosti kriminalistične preiskave pri sodelovanju z medicinsko stroko, Robert Praček, krim. svet., Damjan Miklič, viš. krim. inšp. spec.
12.40 – 13.00 Urgentna medicinska sestra in forenzične preiskave, Tina Gros, mag. zdr. nege
13.00 – 13.20 Priporočila za sestavo in uporabo seta za zdravstvene reševalce na kraju kriminalistične preiskave, Boštjan Plahutnik, dipl. zn.
13.20 – 13.45 Razprava
13.45 – 15.00 Odmor za kosilo

Standardi pri imobilizaciji pacientov s poškodbo zgornje okončine (program za ortopedske tehnologe)
12.00 - 12.50 Standard imobilizacija prstov (klasični in sintetični mavec, cirkularni mavec, longeta – enega, dveh ali več prstov), ortopedski tehnologi SB Celje
12.50 - 13.40 Standard imobilizacija zapestja (klasični in sintetični mavec, cirkularni mavec, longeta), ortopedski tehnologi SB Jesenice
13.45 – 15.00 Odmor za kosilo
15.00 - 15.50 Standard imobilizacija komolca (klasični in sintetični mavec, cirkularni mavec, longeta), ortopedski tehnologi UKC Maribor
15.50 - 16.40 Standard imobilizacija nadlahti (klasični in sintetični mavec, cirkularni mavec, longeta), ortopedski tehnologi UKC Ljubljana

Urgentni pacient – predmet kriminalistične preiskave III
15.00 – 15.20 Odredba policije za odvzem krvi in urina, Simon Arbajter, mag. zdr. nege, Tina Gros, mag. zdr. nege
15.20 – 15.40 Zagotavljanje varnosti na oddelku za intenzivno terapijo otrok, Barbara Virant, dipl. m. s., Marina Lukić, dipl. m. s., Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org.                        
15.40 – 16.00 Obravnava žrtve posilstva v urgentni ambulanti, Andreja Štolfa Gruntar, dr. med.
16.00 – 16.20 Pacientka, ki se je zavestno odločila postati urgentna pacientka, Nejc Petrinčič, tzn
16.20 – 16.45 Razprava 
16.45 – 17.15 Odmor 
17.15 – 19.30 Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)
*Kriminalistična obravnava v kaznivem dejanju poškodovane osebe, Damjan Miklič, viš. krim. inšp. spec., Robert Praček, krim. svet.                  
*Deeskalacijske tehnike
*Imobilizacija zgornje okončine – kaj moramo vedeti, ortopedski tehnologi
20.30 Večerja ob glasbi

Petek, 25. oktober 2019
Alergije                 
09.00 – 09.20 Rastline – tovarne zdravju koristnih in škodljivih snovi, prof. dr. Robert Veberič, univ. dipl. inž. agr.
09.20 – 09.40 Alergija – algoritem ukrepanja pri odraslih in otrocih, asist. mag. Marija Matejka Škufca Sterle, dr. med., spec.
09.40 – 10.00 Prepoznava alergijske reakcije v ambulanti SNMP, Petra Kramarič, dipl. m. s., Cindy Erjavec, dipl. m. s., Matic Raušl, tzn
10.00 – 10.20 Alergijske bolezni kože v otroški dobi, Gordana Stankić, dipl. m. s.
10.20 – 10.40 Obravnava pacientov po anafilaktični reakciji na IPP, Matjaž Marinč, dipl. zn.   
10.40 – 11.00 Alergološka testiranja, Karmen Perko, dipl. m. s.
11.00 – 11.30 Razprava
11.30 – 12.00 Odmor                  
12.00 – 12.30 Volitve predsednika/ce in članov izvršnega odbora strokovne sekcije

Proste teme in prikazi primerov
12.30 – 12.45 Obravnava bolnika v urgentni ambulanti SNMP Ljubljana zaradi zastrupitve z GHB, Snežana Kneževič, dipl.m.s., mag. posl. in ekon. ved
12.45 – 13.00 Izzivi obravnave pacienta z večkratno odpornimi bakterijami v urgentnem centru, Simona Agrež, dipl. m. s.
13.00 – 13.15 Nemiren pacient - potreba po uriniranju?, Sabina Slovenc, dipl. m. s., Tjaša, Kranjc, dipl. m. s.
13.15 – 13.30 Uporaba najpogostejših dispečerskih kartic in kriterijev v Slovenskem indeksu za nujno medicinsko pomoč, Viktorija Klančnik, mag. zdr. – soc. manag., dipl. m. s., Katja Kikel, dipl. bab.
13.30 – 13.45 Rezultati volitev
13.45 – 14.00 Razprava in zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.
Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

Na izobraževanje se prijavite prek e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 160 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -24102019 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Dodatne informacije

Vida Bračko (041 909 328) oz. vida.bracko@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

Hotelska namestitev
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
Informacije in rezervacije:
T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

Lepo vabljeni!

Za programsko-organizacijski odbor
Vida Bračko
Predsednica strokovne sekcije