Urgentni pacient – sodobni pristopi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Termin: 
18.10.2018 - 08:00 do 19.10.2018 - 13:30
Lokacija: 
Konferenčni center Term Čatež, Hotel Terme, Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Program

Četrtek, 18. oktober 2018

8.00 – 8.50      Registracija

Etika

08.50 – 9.10       Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem
09.10 – 9.40       Uporaba socialnih omrežij v zdravstvenih ustanovah,
                              Anže Petrovič, univ. dipl. pravnik
09.40 – 10.00      Mediacija v urgenci, Simona Rode, dipl.m.s.
10.00 – 10.20      Zdravstveni delavci in cepljenje, Veronika Jagodic Bašič, dipl.m.s.
10.20 – 10.40      Soočanje medicinskih sester s smrtjo v Urgentnem kirurškem bloku
                               UKCL, Marjana Črv, mag. zdr. nege
10.40 – 11.00      Razprava

11.00 – 11.30      Odmor

Obravnava pacientov z vsadki

11.30 – 11.50      Vgradni aparati za uravnavanje srčnega ritma - indikacije,
                               David Žižek, dr. med.
11.50 – 12.10      Vgradni aparati za uravnavanje srčnega ritma – vidik zdravstvene nege,
                               Drago Satošek, dipl. zn.
12.10 – 12.30      Obravnava pacienta  s podkožno vensko valvulo, Darja Noč, dipl.m.s.
12.30 – 12.50      Živeti z inzulinsko črpalko, Barbara Janskovec, zt
12.50 – 13.00      Razprava

13.00 – 15.00      Odmor za kosilo

Imobilizacija

                         (program za ortopedske tehnologe)
                         Moderatorji: Edin Adrović, Andrej Kramer, Miha Okrožnik

11.30 – 13.30      Imobilizacija zgornje okončine z Orficastom, Marc Blij, Orfit product
                               Specialist Physical Rehab
15.00 – 16.30      Imobilizacija spodnje okončine z Orficastom, Marc Blij, Orfit product
                               specialist Physical Rehab

Poškodbe medenice

15.00 – 15.30      Poškodbe medenice, doc. dr. Anže Kristan, dr. med.
15.30 – 15.50      Predbolnišnična oskrba nosečnice s poškodovano medenico,
                               Boštjan Plahutnik, dipl.zn.
15.50 – 16.10      Obravnava poškodovanca s poškodovano medenico v urgentni kirurški
                               ambulanti, Tina Gros, mag. zdr. nege, Denis Kordež, dipl.zn.
16.10 – 16.30      Kompleksna rehabilitacija pacienta po poškodbi medenice, Maja Vrabič, dipl.m.s.,
                               Nataša Ogrin Jurjevič, dipl.del.terap., Aleksander Zupanc, mag.fiziot.
16.30 – 16.45      Razprava

16.45 – 17.15      Odmor

17.15 – 19.30      Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)

  • Uvajanje »gripper igle« v podkožno vensko valvulo , Darja Noč, dipl.m.s.,
    Nada Macura Višić, dipl.m.s.,
  • Uporaba medeničnega pasu, Tina Gros, mag. zdr. nege, Denis Kordež, dipl. zn
  • Imobilizacija z Orficastom, Marc Bilij, Orfit product specialist Physical Rehab,
    Edin Adrović, dipl. zn., ortop., teh., Andrej Kramer, ortop. teh.,  Miha Okrožnik, ortop.teh.

20.30          Slavnostna večerja ob glasbi

Petek, 19. oktober 2018

Zastrupitve

09.00 – 09.20    Nove psihoaktivne snovi, doc. dr. Miran Brvar, dr. med.
09.20 – 09.40    Kompleksnost zdravstvene obravnave pacientov pod vplivom
                             psihoaktivnih substanc, Monika Kralj, dipl.m.s., Anja Lučić, dipl.m.s.
09.40 – 10.00   Triažni algoritem pri zastrupitvah, Majda Cotič Anderle, dipl.m.s.
10.00 – 10.20   Zastrupitve s korozivnimi kemikalijamiprikaz primera, Tanja Šentjurc,dipl. m. s.
10.20 – 10.50   Zastrupitev z zdravili – poskus samomora z inzulinom, Snežana Kneževič, dipl.m.s.
10.50 – 11.00   Razprava

11.00 – 11.30   Odmor

Proste teme in prikazi primerov

11.30 – 11.45      Pomembnost izvajanja kardio-pulmonalnega oživljanja s strani očividcev in
                               prikaz primerov, Urban Šajn, dipl.zn., Nejc Krašna, dipl.zn.
11.45 – 12.00      Namerna zastrupitev s tiso – prikaz primera, Tjaša Tkalec, dipl.m.s.,
                               Ana Macuka, dipl.m.s.
12.00 – 12.15      Pomen zgodnje prepoznave spremembe zenic – objektivnost je
                               ključnega pomena, Sabina Slovenc, dipl.m.s., Tjaša Krajnc, dipl.m.s.,
                               Rok Grabljevec, zt.
12.15 – 12.30      Obravnava ranljivih skupin prebivalstva v Urgentnem centru,
                               mag. Marija Zrim, dipl. m. s.
12.30 – 12.45      Vpliv izpostavljenosti zdravstvenih dispečerjev in zdravstvenih
                               reševalcev travmatičnim dogodkom ter uvedba zaupnikov v
                               dispečersko službo zdravstva, Miha Brezovnik, dipl.zn., Helena Koša,
                               dipl.m.s., Gregor Vukan, zt
12.45 – 13.00    Tudi to smo mi: Urgentni kirurški blok UKC Ljubljana v številkah,
                              Maja Rode, univ. dipl. upr. org., Stanka Košir, dipl.m.s.
13.00 – 13.15   Razprava in zaključek strokovnega srečanja

13.30                Izlet

Splošne informacije

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

Na izobraževanje se prijavite prek e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma prek https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 160 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -18102018 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Hotelska namestitev
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
Informacije in rezervacije:
T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

Dodatne informacije

Vida Bračko (041 909 328) oz. vida.bracko@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

Lepo vabljeni!

Za programsko-organizacijski odbor
Vida Bračko
Predsednica strokovne sekcije