Urgentna stanja v infektologiji

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju
Termin: 
03.03.2020 - 07:45 do 04.03.2020 - 13:30
Lokacija: 
Rimske terme – Rimski dvor 4,
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično -
infektološkem področju

Program

Torek, 3. marec 2020

07.45 - 08.20 Registracija udeležencev
08.20 - 08.30 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev, Veronika Jagodic Bašič, dipl.m.s, predsednica Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju
08.30 - 09.00 Pregled infektologije skozi čas, doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr.med
09.00 - 09.30 Septična stanja, as. Milica Lukić, dr.med
09.30 - 09.50 Vloga medicinske sestre pri bolniku z meningokokno sepso, Janja Perme, dipl.m.s., mag. posl. in ekon.ved
09.50 - 10.10 Sindrom toksičnega šoka, Mateja Brumen, dipl.med.ses; Robert Kurnik, dipl. zn
10.10 - 10.25 Razprava
10.25 - 10.50 Odmor
10.50 - 11.20 Imunokompromitirani bolniki  in zaščita pred okužbami, Natalija Planinc Strunjaš, dr.med
11.20 - 11.40 Bolezni brez meja, mag. Tadeja Kotar, dr.med
11.40 - 12.00 Ebola – ali smo pripravljeni, Jolanda Munih, prof. zdr. vzgoje
12.00 - 12.20 Problematika triažiranja ob sumu na ošpice, Nina Maksimović, mag. zdr.nege
12.20 - 12.50 Tropske bolezni ter priporočila za popotnike, dr. Tadeja Kotar, dr.med
12.50 - 13.10 Vloga diplomiranega zdravstvenika na humanitarni medicinski odpravi na Madagaskarju; Aljaž Bajc, dipl.zn
13.10 - 13.25 Razprava
13.25 - 15.00 Odmor za kosilo
15.00 - 15.30 Akutna vročina pri otroku in vročinskih krči, Natalija Bahovec, dr.med
15.30 - 15.50 Pristop k otroku z motnjo zavesti, Aida Granda, dr.med
15.50 - 16.10 Izpuščajne bolezni pri otroku, as. Tatjana Mrvič, dr.med
16.10 - 16.30 Prepoznajmo dehidracijo otrok, Anja Fale, dipl.med.ses
16.30 - 16.50 Otrok v dihalni stiski, Majda Oštir, dipl.med.ses
16.50 - 17.10 Razprava
Večerja

Sreda, 4. marec 2020

09.00 - 09.20 Neobvezna cepljenja – kaj sploh vemo o njih?, prim.mag. Breda Zakotnik, dr.med
09.20 - 09.40 HPV – resnica ali izziv, Jana Lavtižar, mag.zdr.nege
09.40 - 10.10 Obravnava infektološkega pacienta v PHE ter uporaba izolacijske komore, Martin Čeh, dipl. zn., mag. zdr. soc. manag
10.10 - 10.30 Pomembne kužnine pri urgentnih stanjih, Irena Mir, dipl.med.ses;  Rok Perkič, dipl.zn
10.30 - 10.50 Zagotavljanje varnosti in kakovosti v urgentnih stanjih v infektologiji, Asja Jaklič, dipl.med.ses 
10.50 - 11.10 Razprava
11.10 - 11.30 Odmor

Učne delavnice:
10.30 – 13.0 (vsaka delavnica  poteka 30 minut in bo izvedena 3x)

10.30 - 12.00 Cepljenje, Tanja Berkopec, dipl.med.ses
12.00 - 12.30 Odvzem kužnin za dokaz respiratornih obolenj, Veselić Vesna, dipl.med.ses
12.30 - 13.00 Uporaba varovalne opreme – kako, kdaj in zakaj?, Suzana Vrenko, dipl.med.ses
13.00 – 13.15 Razprava
13.15 - 13.30 Zaključek iz razdelitev potrdil

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 180 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0226-03032020, s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori ter večerjo.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijave

Elektronske prijave so možne prek spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica).
Če imate težave, nam lahko postavite vprašanje: veronika.jagodic@gmail.com.

Dodatne informacije

Možnost namestitve v spodaj navedenih hotelih na  booking@rimske-terme.si ali telefon 03 574 20 11 ali 03 574 20 16.
Ob rezervaciji sobe povejte, da se prijavljajte na zgoraj strokovno izobraževanje Zbornice –Zveze, Sekcije MS in ZT na internistično infektološkem področju.

Hotel**** Zdraviliški dvor Rimski dvor Sofijin dvor
Dvoposteljna soba 50,00 € 55,00 € 60,00 €
Dvoposteljna soba (single use) 65,00 € 70,00 € 75,00 €

Dodatne informacije

Veronika Jagodic Bašič, tel. 031 643 496 oz. veronika.jagodic@gmail.com.

Vljudno vabljeni!

Veronika Jagodic Bašič
Predsednica strokovne sekcije