Uporaba simulacije kot sodobne metode učenja za izboljšanje kakovosti dela v zdravstvu

Odpoved izobraževanja
Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Termin: 
12.09.2019 - 16:00 do 18:30
Lokacija: 
v hotelu Astoria Bled

Vabilo na klinično popoldne
Uporaba simulacije kot sodobne metode učenja za izboljšanje kakovosti dela v zdravstvu

Program

16. 00 - Uvodni pozdrav (predsednica DMSBZT Gorenjske Alenka Bijol)
16. 15 - Pomen izobraževanja in usposabljanja v zdravstveni negi po zaključenem formalnem izobraževanju, Nina Bitežnik, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
16. 35Intraosalni žilni pristop v predbolnišničnem okolju, Žiga Justin, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
16. 55 - Uporaba simulacije kot sodobne metode učenja za izboljšanje kakovosti dela v zdravstvu, Uroš Zafošnik, dipl. zn., mag. soc. del.
17.15 - Diskusija z okroglo mizo - Uporaba simulacije kot sodobne metode učenja za izboljšanje kakovosti dela v zdravstvu, Uroš Zafošnik, dipl. zn., mag. soc. del.
18.15Zaključek s podelitvijo potrdil

Prijave

Prijave sprejemamo do 5. septembra 2019 preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze (E - prijavnica).

Dodatne informacije

Za dodatna vprašanja oz. informacije se obrnite na naslov: nina.trifoni@gmail.com

Vljudno vabljeni.
                                                
Alenka Bijol,                                                                                  
predsednica DMSBZT Gorenjske