Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA
Termin: 
12.12.2019 - 16:00 do 18:30
Lokacija: 
Zbornica-Zveza, Ob železnici 30a, Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA

Program

I. DEL: Predstavitev knjige Negovalne diagnoze NANDA-I: definicija in klasifikacija 2015-2017
II.DEL: Delo v skupinah na praktičnem primeru
III. DEL: Poročanje skupin in evalvacija

Ciljni udeleženci:
Zaposleni v zdravstveni in babiški negi,  v pedagoški dejavnosti, ter študentje zdravstvene in babiške nege.

Splošne informacije

Kotizacija, nakazilo:
Kotizacija z vštetim DDV znaša 80,00 EUR (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 40,00 EUR).
Nakažete jo na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0432-20062019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Licenčne in pedagoške točke:
Udeležba na delavnici je priznana kot strokovno izobraževanje. Udeleženci delavnice prejmejo 4 LT.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si.

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice - Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice - Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Ob uspešno izpolnjeni prijavnici prejmete na vneseni e-naslov potrditveni dopis. V okviru potrditvenega dopisa imate na razpolago tudi povezavo za preklic oz. odjavo udeležbe z dogodka, na katerega ste se prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Udeležba je omejena na 15 udeležencev / delavnico.

Predsednica delovne skupine SLONDA                              Predsednica Zbornice – Zveze
                 Tamara Lubi                                                                       Monika Ažman