Ukrepanje ob zaznavi in prijavi trpinčenja (mobinga na delovnem mestu

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje
Termin: 
04.06.2013 - 09:00 do 15:00
Lokacija: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 a, Ljubljana

Program

09.00 - 09.15 Uvodni pozdrav, predstavitev programa usposabljanja
09.15 - 10.15 Nasilje na delovnem mestu v zdravstveni negi. Dejavniki tveganja in vrste nasilja.
                       Darinka Klemenc, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi
10.15 - 11.00 Konflikt in nasilje. Definiranje, razlikovanje
                       Doroteja Lešnik Mugnaioni in Monika Ažman, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.15 Trpinčenje (mobing) na delovnem mestu. Definiranje pojava, značilnosti, pojavne oblike, dinamika, posledice.
                       Mag. Sonja Robnik, Inštitut IRRI
12.15 - 13.15 Pravni vidiki preprečevanja in obravnave trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu.
                       Andrej Vojnovič, pravna pisarna Zbornice-Zveze
13.15 - 13.30 Odmor
13.30 - 15.00 Svetovanje in pomoč žrtvam nasilja na delovnem mestu
                       Analiza obravnave primerov trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu
                       Doroteja Lešnik Mugnaioni, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi

Splošne informacije

Delavnico priporočamo vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi tako v zdravstvenih kot socialnih in izobraževalnih institucijah. Delavnico posebej priporočamo osebam, ki so odgovorne za presojo trpinčenja na delovnem mestu, pa tudi vsem tistim, ki ste se v svojem delovnem okolju že srečali s pojavi mobinga.

Spoznali boste kako trpinčenje na delovnem mestu prepoznati, kako preventivno ukrepati, kakšne možnosti pravo daje žrtvi trpinčenja na delovnem mestu ter kako ustrezno ukrepati ob zaznavi in prijavi trpinčenja.

Kotizacija:
Kotizacija z vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 60 €).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice - Zveze 02015-0258761480, sklicna številko 00 0405-04062013. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.