Učna delavnica: perkutana endoskopska gastrostoma

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji
Termin: 
18.02.2019 - 15:00 do 18:30
Lokacija: 
Zbornica Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana,seminarski prostor, klet.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji

Program

15.00 - 15.15    Registracija udeležencev

15.15 - 15.35    Patološki procesi v zgornjem prebavnem traktu, motnje požiranja
                            Bojana Baričič, dipl. med. sestra
15.35 - 15.55    Indikacije in kontraindikacije za uvedbo PEG, etične dileme
                             Stanka Popovič, dipl. med. sestra
15.55 - 16.15    Priprava na poseg, izvedba posega in zapleti
                             Tatjana Gjergek, dipl. med. sestra

16.15 - 16.35    Odmor

16.35 - 16.55    Oskrba stome in nega kože
                             Vanja Vilar,viš. med. sestra, ET, dipl. oec.
16.55 – 17.15   EnFit sistem
                             Mojca Sušnik, produktni vodja, Meditrade
17.15 – 18.15  Praktični prikaz oskrbe PEG na modelih (delo v manjših skupinah)
                            Nataša Podlogar, Stanka Popovič, Bojana Baričič, Mojca Sušnik, Tatjana Gjergek, Vanja Vilar
18.10 – 18.30 Zaključek učnih delavnic

Cilj delavnice je:

  • spoznati postopek uvedbe PEG
  • seznaniti se z različnimi vrstami PEG
  • seznaniti se z možnimi zapleti in preprečevanjem njihovega nastanka
  • kako praktično ravnati s PEG za zagotavljanje kvalitetnega enteralnega hranjenja

Splošne informacije

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-18022019.

Prijave:
Število udeležencev je omejeno na 30 oseb.
Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Organizacijski odbor: Tatjana Gjergek, Stanka Popovič, Bojana Baričič.
Dodatne informacije: gjergek.tatjana@gmail.com ali telefon 041/364-905.

Vljudno vabljeni!
Ljubljana, 10.1.2019                            Tatjana Gjergek
                                                     Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji