Učna delavnica: Perkutana endoskopska gastrostoma

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji
Termin: 
26.02.2018 - 15:00 do 18:30
Lokacija: 
UKC Ljubljana, KO za gastroenterologijo, Japljeva 2, Ljubljana, knjižnica 2. nadstropje
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in
gastroenterologiji

Program

15.00 - 15.30 Registracija udeležencev
15.30 - 15.50 Anatomija in fiziologija zgornjih prebavil, mehanizem požiranja, Milena Kaplar, dipl.med.sestra
15.50 - 16.10 Patološki procesi v zgornjem prebavnem traktu, motnje požiranja, Bojana Baričič, dipl. med. sestra
16.10 - 16.30 Indikacije in kontraindikacije za uvedbo PEG, etične dileme, Stanka Popovič, dipl. med. sestra
16.30 - 16.50 Odmor
16.50 - 17.10 Priprava na poseg, izvedba posega in zapleti, Tatjana Gjergek, dipl. med. sestra
17.10 - 18.10 Praktični prikaz oskrbe PEG na modelih (delo v manjših skupinah), Nataša Podlogar, Stanka Popovič, Bojana Baričič, Milena Kaplar, Mojca Sušnik, Tatjana Gjergek
18.10 - 18.30 Zaključek učnih delavnic

Cilj delavnice je:

  • spoznati postopek uvedbe PEG
  • seznaniti se z različnimi vrstami PEG
  • seznaniti se z možnimi zapleti in preprečevanjem njihovega nastanka
  • kako praktično ravnati s PEG za zagotavljanje kvalitetnega enteralnega hranjenja

Splošne informacije

Učna delavnica je vpisana v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Plačilo kotizacije:
Kotizacija znaša 120€ z DDV, članom Zbornice Zveze, ki imajo plačane vse obveznosti, se prizna 50% popust pri plačilu kotizacije in znaša 60€ z DDV. Znesek nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic 0218-26022018.

Prijave

Število udeležencev je omejeno na 25 oseb.
Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Organizacijski odbor: Tatjana Gjergek, Stanka Popovič, Bojana Baričič, Milena Kaplar.

Dodatne informacije

gjergek.tatjana@gmail.com ali telefon 041/364-905.

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 25.1.2018                            Tatjana Gjergek