Učinkovita in varna zdravstvena nega kirurškega pacienta

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji
Termin: 
21.05.2018 - 07:30 do 21:00
Lokacija: 
v Kongresnem centru Thermana Laško

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih
društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Program

Modra dvorana

07:30 – 08:30 Registracija   
08:30 – 08:40 Pozdravni govori
08:40 – 09:05 Pristop k zgodnjemu prepoznavanju in preprečevanju delirantnega stanja pri travmatološkem bolniku. Polonca Rihtaršič, mag. zdr. neg., Zorica Panić, dipl. m. s. in Tjaša Čebašek, dipl. m. s.
09:05 – 09:30 Kakovostna obravnava ortogeriatričnega bolnika s poškodbo v predelu kolka. Bojana Jecel, mag. manag.
09:30 – 09:55 Novosti na področju zdravstvene nege pacienta s torakalno drenažo. Polona Gorjup, dipl. m. s.
09:55 – 10:20 Dodatni postopki zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca - Advanced trauma care for nurses (ATCN) – znanje rešuje življenja. Nada Macura Višić, dipl. m. s.
10:20 – 10:45 Seznanjenost pacientov o metodah zdravljenja krčnih žil spodnjih okončin in njihovo zadovoljstvo s stanjem po posegu. Peter Repas, mag. zdr. ved.
10:45 – 11:10 Melanom in mehkotkivni sarkom - prikaz zdravljenja z izolirano perfuzijo okončine. Robert Novak, dipl. zn., perfuzionist, ECCP in  Jerica Novak, dr. med.
11:10 – 11:40 Odmor
11:40 – 12:05 Zdravstvena obravnava pacienta s hudo poškodbo roke. Andreja Dreo, ZT.
12:05 – 12:30 Obravnava pacienta s kronično rano v Splošni bolnišnici Brežice. Sonja Martinčič, dipl. m. s. in Gordana Mirt, dipl. m. s.
12:30 – 12:55 Učinkovitost izvajanja terapije z negativnim tlakom pri kirurškem pacientu: študija primera. Andreja Obrez Mernik, mag. zdr. nege in Matej Jelenc, dipl. zn.
12:55 – 13:20 Uspešna oskrba obsežne razjede zaradi pritiska: študija primera Sonja Žnidarič, dipl. m. s. in Anita Lončarič, ZT
13:20 – 13:45 Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in s cistostomo: predstavitev nacionalnih protokolov. Tadeja Krišelj, dipl. m. s., ET, univ. dipl. org., Anita Jelen, mag. zdrav. nege, ET, Vesna Vrbanec, dipl. m. s., Zdenka Horvat, dipl. m. s., Slavica Micev Matičič, dipl. m. s., Robert Kordič, dr. med., doc. dr. Dimitrij Kuhelj, dr. med., Polona Travnikar Pouh, dipl. m. s. in Darinka Đurić, dipl. m. s.   
13:45 – 15:15 Odmor za kosilo
15:15 – 15:40 Obravnava kirurških otrok v enoti intenzivne terapije. Vesna Zakojč Medvedšek, dipl. m. s.
15:40 – 16:05 Zdravstvena nega pacienta po blokadah perifernih živcev. Simona Lipnik, dipl. m. s. in Lucija Bahč, dipl. m. s.
16:05 – 16:30 Postoperativna zdravstvena nega pacienta s hranilno stomo. Marjeta Blaj, dipl. m. s., ET
16:30 – 16:55 Transplantacija ledvice živega darovalca v UKC Ljubljana. Vesna Vrbanec, dipl. m. s. in asist. Simon Hawlina, dr. med., FEBU
16:55 – 17:20 Transport pacienta s helikopterjem. Janja Pungartnik, dipl. m. s., mag. zdr. nege in Boštjan Volmajer, dipl. zn.

Zelena dvorana

15:15 – 15:40 Šola endoprotetike na oddelku za ortopedijo UKC Maribor. Nataša Čoh, ZT in Mateja Šiško, dipl. m. s.
15:40 – 16:05 Pomen predoperativne šole za paciente s totalno endoprotezo kolena. Anja Silvester, dipl. m. s. in Manca Pogačnik, dipl. m. s.
16:05 – 16:30 Zdravstvena nega pacienta po implantaciji srčnega spodbujevalnika. Slavica Popovič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved.
16:30 – 16:55 Ugotavljanje samopodobe in samospoštovanja pacientov po bariatričnem posegu. Andreja Kušter, mag. zdr. ved
16:55 – 17:20 Instrument, kje bi te iskal. Mateja Kugonič, dipl. m. s. in Tanja Štubelj, dipl. m. s.
17:20 - 17:30 Zaključek predavanj
18:00 - 21:00 Večerja in druženje

Splošne informacije

Kotizacija in prijava
Kotizacija z DDV znaša 190 EUR, članom Zbornice-Zveze, se prizna 50% popust. Kotizacijo nakažete na transakcijski račun TTR ZZBNS-ZDMSBZT št. 02015-0258761480, sklic na št. 00 0212-21052018, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji. V kotizacijo so všteti: pogostitve med odmori, kosilo in zbornik predavanj.

Prijave

E - prijave preko portala na spletni strani ZB-ZV sprejemamo do 18. 05. 2018. Število prijav je omejeno. Ob prijavi obvezno napišite podatke o plačniku. Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: fosnaric@t-1.si.

Vljudno vabljeni.

Predsednica sekcije Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege