Tudi beseda je zdravilo

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Elite izobraževanje d.o.o.
Termin: 
06.03.2018 - 07:45 do 07.03.2018 - 15:15
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program

ŠTEVILO IZOBRAŽEVALNIH UR PO PROGRAMU: 16 PU
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
Prvi dan od  7.45-15.30
Drugi dan od 7.45-15.15
IZOBRAŽEVALNA OBLIKA: učna delavnica.
CILJNA SKUPINA: medicinske sestre in zdravstveni tehniki.
ZAKAJ?
Za zdravstvene delavce je poleg dobrega strokovnega znanja najpomembnejše delovno "orodje" - komunikacija. Z njo spostavljajo prvi stik s pacinetom, pridobivajo informacije o pacientu. Z njo pa vplivajo - pogosto nezavedno - tudi na notranje stanje pacienta in s tem na njegove samoozdraviteljske sposobnosti, saj vemo, da so telo, čustva in mišljenje tesno povezani. Kakovost komunikacije pa ustvarja tudi zunanjo podobo ustanove, kar je v našem času pomemben dejavnik. Žal, v šoli za izobraževanje zdravstvenih delavcev ne dobijo dovolj tega nujno potrebnega znanja.

Program:

 • Moja ženska ali moška vloga v zdravstveni  in babiški negi
 • Delovno mesto-oder
 • Moje poslanstvo
 • Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi
 • Neverbalna komunikacija (spostavljanje in vzdrževanje prvega stika)
 • Verbalna komunikacija (prenos informacij, beseda zdravi-beseda rani, poslušanje)
 • Naša čutila: vrata v svet informacij (VAKOG)
 • Samopodoba, neviden kotel, ki ga nosimo
 • Motnje v komunikaciji
 • Kako skrbim za svojo samopodobo
 • Timsko delo

VODITELJICI: Andreja Martinčič in Klara Ramovš, ki je tudi programska voditeljica seminarja. Organizacija seminarja poteka v sodelovanju z DMSBZT Ljubljana.
OB KONCU SEMINARJA UDELEŽENCI PREJMEJO POTRDILO O UDELEŽBI.

Splošne informacije

Prosimo, da s seboj prinesete škarje in lepilo za papir.

Program je v postopku vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici - Zvezi.

Delavnica je namenjena samo članom DMSBZT Ljubljana,
prispevek člana je 25,00 EUR (brez DDV-ja), ostalo razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijave na spletni strani http://www.drustvo-med-sester-lj.si, do 25. 02. 2018 oziroma do zasedenosti mest (20).

Dodatne informacije

Irma Kiprijanovič (041 754 695) oz. irma.kiprijanovic@gmail.com

Pričakujemo vas v torek, 06. marca 2018 ob 07.45

v seminarski sobi, kjer bo potekal seminar. Prosimo za točnost!
S seboj prinesite člansko izkaznico. 

Veselimo se srečanja in
vas prijazno pozdravljamo.

Klara Ramovš, prof.,
direktorica

Đurđa Sima, dipl. m. s.,
predsednica DMSBZT Ljubljana