Timsko delo in medsebojno sodelovanje - Izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na pacientovem domu

Subtitle: 
Obravnava družine v obdobju zgodnjega starševstva: nosečnica, otročnica, novorojenček, dojenček in mali otro
Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
Termin: 
24.10.2018 - 08:15 do 25.10.2018 - 15:00
Lokacija: 
Terme Zreče

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti

Program

Sreda, 24. oktober

08.15 - 09.00 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev, mag. Andreja Krajnc, predsednica Sekcije

I. SKLOP 
moderatorja: Andreja Krajnc, Vesna Kleidienst

09.10 - 09.40 Pomen cepljenja v zgodnji otroški dobi in vloga medicinske sestre v patronažnem varstvu pri edukaciji staršev, Sanja Vuzem, dr. med. spec.
09.40 - 10.10 Značilnosti zdravega novorojenčka in najpogostejša odstopanja, asist. Andreja Tekauc Golob, dr. med., spec. ped., IBCLC
10.10 - 10.40 Duševne motnje pri predšolskih otrocih, Gašper Grobelšek, dr. med., spec. otr. in mlad .psihiatrije
10.40 - 10.50 Vprašanja in razprava
10.50 - 11.30 Osvežilni odmor  

II. SKLOP       
moderator:  Mateja Berčan, Darja Brudar

11.30 - 12.00 Letno strokovno poročilo patronažne zdravstvene nege nosečnice, otročnice in novorojenčka v ZD dr. Adolfa Drolca Maribor- primer dobre prakse, Aleksandra Jančič, dipl. m. s., spec.
12.00 - 12.30 Zadovoljstvo mladih družin s patronažnim varstvom ZD Ljubljana, mag. Jožica Ramšak Pajk
12.30 - 13.00 Podpora materam pri uvajanju mešane prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja za dojenčka v PV ZD Piran – primer dobre prakse, Nataša Kocjan  in Cvetka Lorger Rekić
13.00 - 13.10 Nova generacija mlek Aptamil Pronutra ADVANCA – predstavitev sponzorja, Rebeka Mahorič
13.10 - 13.30 Vprašanja in razprava
13.30 - 14.30 Odmor za kosilo

III. SKLOP                       
moderator:  Andreja Ljubič in Staša Rojten

14.30 - 15.00 Obravnava nasilja v družinah in ukrepi medicinske sestre v patronažnem varstvu ob pojavu nasilja, Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s., Delovna skupina za nenasilje pri Zbornici Zvezi
15.00 - 15.30 Pomen ustrezne nege kože in vpliv mikrobioma pri zdravem novorojenčku/dojenčku ter pri otrocih s pogostejšimi vnetnimi dermatozami, asist. dr. Mateja Starbek Zorko, dr. med., spec .derm.
15.30 - 15.40 Nega kože od prvega dneva življenja, Simona Krebs, dipl.m.s.,mag.zdr.nege - predstavitev sponzorja
15.40 - 16.00 Kratek odmor
16.00 - 17.30 Komunikacija za visoke petke in polikane kravate s Polono Požgan, Polona Požgan, Retorik
17.30             Zaključne misli  prvega dne seminarja

Četrtek, 25. Oktober  

IV. SKLOP       
moderatorja: Aleksandra Jančič in Andreja Krajnc

09.00 - 09.30 Kaj nam  v patronažno varstvo  prinaša GDPR, Vanja Panjan, odvetnica., Odvetniška družba Simčič in Panjan
09.30 - 10.00 Nadgrajen program preventivnih patronažnih obiskov otročnice in dojenčka - prikaz prvih izkušenj in podatkov iz projekta MoST, Barbara Mihevc Ponikvar, dr.med spec
10.00 - 10.10 Vprašanja in razprava
10.10 - 10.30 Odmor

V. SKLOP                  
moderatorja: Dragica Jošar in Ornela Terbovc

10.30 - 10.55 Dojenček s kisikom na domu in izkušnje staršev, mag. Jožica Ramšak Pajk in Mimi Korelc,
10.55 - 11.20 Izzivi pri izvajanju preventivnega patronažnega obiska nosečnice, Nataša Kunstič, dipl.m.s.,
11.20 - 11.45 Izzivi raziskovanja v patronažnem varstvu, mag. Marija Milavec Kapun
11.45 - 11.50 Vprašanja in razprava
11.50 - 12.00 Predstavitev sponzorja - Medis
12.00 - 12.30 Osvežilni odmor

VI. SKLOP                      
moderatorja: Renata Škrget in Darja Hermonko

12.30 - 12.50 Z dokazi podprta oskrba bolečih in poškodovanih prsnih bradavic pri doječih materah, Renata Vettarazzi, dipl.m.s., univ.dipl.org., IBCLC in Ljubiša Pađen, dipl.zn., mag.zdr.neg.
12.50 - 13.00 Uporaba Nursikare terapevtskih blazinic za oskrbo bolečih in  poškodovanih prsnih bradavic – predstavitev sponzorja, Renata Vettarazzi, dipl.m.s., univ.dipl.org., IBCLC in Ljubiša Pađen, dipl.zn., mag.zdr.neg.          
13.00 - 13.30 Soočanje družine s smrtjo otroka, Slovensko društvo Hospic
13.30 - 14.10 Pravilno ravnanje in sodelovanje z dojenčkom in izbira ustreznih pripomočkov, Darja Nagode, dipl. fiziot., s sodelavci
14.10 - 15.00 Delavnice (udeleženci se razdelijo v dve skupini), Sodelovanje z dojenčkom, Darja Nagode, dipl.fiziot., in sodelovaci
15.00 Zaključne misli seminarja

Splošne informacije

Kotizacija z  DDV znaša 320 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZDMSZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 00 0205–24102018.  Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani Zbornice - Zveze. V primeru, da se ne morete prijaviti, prosim pokličite v pisarno Zbornice - Zveze tel.: 01 544 54 80 in z veseljem vam bodo pomagali.
V kolikor imate z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte   patronazna.sekcija@gmail.com  (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika strokovnega izobraževanja)!
Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.
REGISTRACIJA
Ob registraciji obvezno potrebujete člansko izkaznico . Dodatne informacije so možne po e-pošti  patronazna.sekcija@gmail.com .

REZERVACIJA PRENOČIŠČ:
Na voljo so 3 cenovno različne namestitve, vendar vse kategorije 4 zvezdice:

HOTEL ATRIJ****S                                                           
Dvoposteljna soba  75€/osebo/dan
Enoposteljna soba  89€/osebo/dan

HOTEL VITAL****(pod isto streho s hotelom Atrij in kongresnim centrom)
dvoposteljna soba  59€/osebo
enoposteljna soba  73€/osebo    

Vile Terme Zreče**** (200 m oddaljene od hotela)
Dvoposteljna soba  46€/osebo
Enoposteljna soba  56€/osebo

Več informacij o rezervaciji prenočišč v Termah Zreče lahko dobite pri gospe Bredi Einfalt, Unior d.d. na e-naslovu:  Breda.Einfalt@unitur.euSobe si rezervirajte najkasneje do 16.10.2018.   

Lepo vabljeni!

mag. Andreja Krajnc
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
v patronažni dejavnosti