Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
Termin: 
07.03.2019 - 08:00 do 14:40
Lokacija: 
V prostorih DMSBZT Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor
v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu
 

Program

08:00  Registracija, navodila udeležencem

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

08.00 - 08.20 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08.20 - 08.40 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
08.40 - 09.00 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09.00 - 09.20 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09.20 - 09.40 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
09.40 - 10.00 Diskusija, izmenjava mnenj       
10.00 - 10.30 ODMOR – priprava na delavnice

Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

10.30 - 11.10 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11.10 - 11.50 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh    /skupine do 10 udeležencev/
11.50 - 12.10 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
12.10 - 13.10 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti   
    / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
    / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

13.10 - 13.40 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13.40 - 14.40 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14.40 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena tečaja je 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta (80 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.
Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto. S sabo imejte člansko izkaznico.

Kotizacija se poravna po izstavitvi računa.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico).

Dodatne informacije

Za uspešno prijavo VLJUDNO PROSIMO, DA PRIJAVO IZPOLNITE Z USTREZNIMI PODATKI (plačnik, zavod, davčna številka).

Predsednica DMSBZT Maribor,
Ksenija Pirš, dipl. m. s.