Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
Termin: 
12.03.2019 - 12:30 do 19:00
Lokacija: 
Na srednji zdravstveni šoli Celje, Ipavčeva 10, Celje

Program

12.30 - 13.00 Registracija
Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
13.00 - 13.20 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
13.20 - 13.40 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
13.40 - 13.55 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
13.55 - 14.10 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
14.10 - 14.20 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
14:20 - 14.30 Diskusija, izmenjava mnenj
14.30 - 15.30 Odmor - priprava na delavnice
Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
15.00 - 15.40 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh (skupine do 10 udeležencev)
15.40 - 16.20 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh (skupine do 10 udeležencev)
16.20 - 16.30 Odmor - priprava na izvedbo scenarijev
16.30 - 17.30 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti (skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min)
Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
17.30 - 18.30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
18.00 - 19.00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
19.00 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test, zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.
Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.
Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto.
Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk. 
SPLOŠNE INFORMACIJE :info@dmsbzt-celje.si

Prijave

z elektronsko prijavnico,ki jo dobite na spletni strani ZB-ZV.
Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).
                                                                                  
Predsednica DMSBZT CELJE,
Tomica Kordiš, Celje, 23.1.2019