Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu
Termin: 
18.09.2018 - 12:30 do 19:00
Lokacija: 
Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, Celje

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
v sodelovanju s
Sekcijo reševalcev v zdravstvu
 

Program

12:30  Registracija, navodila udeležencem

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

13:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
13:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
13:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
13:55 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
14:10 Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
14:20 Diskusija, izmenjava mnenj       
14:30 ODMOR – priprava na delavnice

Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

15:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
15:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh    /skupine do 10 udeležencev/
16:20 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev
16:30 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti   
    / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
    / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij = 15 min/

Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

17:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
18:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
19:00 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Cena delavnice je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze (sklep 355/23) in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 75% popusta (40 EUR)) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.
Kotizacijo podjetja in ustanove poravnajo po prejetem računu DMSBZT Celje. Ob prijavi obvezno vpišite podatke o plačniku, številko članske izkaznice in delovno mesto. S sabo imejte člansko izkaznico.

Oddana vloga za vpis v evidenco strokovnih izpolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici-Zvezi in za dodelitev licenčnih točk.

Prijave

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Sprejeli bomo prvih 30 prijav (za vsako delavnico.).

Splošne informacije

info@dmsbzt-celje.si

Predsednica DMSBZT Celje,
Tomica Kordiš