Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu
Termin: 
23.04.2018 - 08:00 do 14:30
Lokacija: 
v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
v sodelovanju s
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija reševalcev v zdravstvu
 

Program

08.00 - 08.30 Registracija

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

08:30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08:50 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09:10 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09:25 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09:40 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09:50 Diskusija, izmenjava mnenj
10:00 Odmor - priprava na delavnice

Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

10:30 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:10 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:50 Odmor - priprava na izvedbo scenarijev
12:00 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti
          / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
          / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/

Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

13:00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13:30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14:30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
           Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo 23. 4. 2018 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00. Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija je 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (člani, ki imajo poravnane članske obveznosti so upravičeni do 50% popusta (80 EUR) in zajema organizacijo delavnice, gradivo, osvežitev v odmoru ter stroške preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Prijave

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 13. 4. 2018, oziroma do zasedenosti prostih mest (32).
Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanovič (041 754 695) oz. irma.kiprijanovic@gmail.com

Koordinator delavnic TPO:           Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Damjan Remškar, l. r.                            Đurđa Sima, l. r.