Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica
Termin: 
27.01.2018 - 07:30 do 14:00
Lokacija: 
v Zdravstvenem domu Nova Gorica, v prostorih Šole za starše (klet), Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija reševalcev v zdravstvu
v sodelovanju z
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Nova Gorica


Program

07.30 - 08.00 Registracija

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

08:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
08:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09:20 Diskusija, izmenjava mnenj
09:40 Odmor - priprava na delavnice

Praktične veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

10:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
10:40 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:00 Odmor - priprava na izvedbo scenarijev
11:40 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti
          / skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
          / udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/
12:00 Odmor za okrepčilo - priprava na izvedbo sceraijev , okrepčilo

Preverjanje znanja in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

12:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
13:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
14.00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7  pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep 2017/0064/0064 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice – Zveze in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust) in znaša 80 EURZa dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018).Cena  zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijave

Prijava je možna za 30 udeležencev, do 22. 01. 2018, oziroma do zasedbe mest. Na izobraževanje se prijavite izključno preko e - prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, pod e – prijavnica 2017 – 0064 – 0064, DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA).

predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu
Danijel Andoljšek

namestnica predsednice Društva MSBZT Nova Gorica
Metka Plesničar