Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
17.06.2013 - 08:30 do 14:30
Lokacija: 
v prostorih Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana


vas vabi na delavnico

Program

8.00-8.30 Registracija

Teoretična znanja za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

08.30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08.50 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09.10 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09.25 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09.40 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09.50 Diskusija, izmenjava mnenj
10.00 ODMOR Priprava na delavnice

Praktičen veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

10.30 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11.10 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11.50 ODMOR - priprava na izvedbo scenarijev
12.00 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti/
skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min

Preverjanje znanaj in veščin za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja

13.00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
13.30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
14.30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 03. 06. 2013, oziroma do zasedenosti prostih mest. Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico Zbornice - Zveze.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanovič (041 754 695) oz. irma.kiprijanovic@gmail.com

Koordinator delavnic TPO                                          Predsednica DMSBZT Ljubljana
Damjan Remškar, s.r.                                                 Đurđa Sima, s.r.